Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Παράγωγο του PFAS μπορεί να διασχίσει τον φραγμό του δέρματος

Το PFOA (ένα επικίνδυνο παράγωγο PFAS) μπορεί να είναι μια σημαντική οδός έκθεσης του ανθρώπου σε υπερφθοροαλκυλικές ουσίες

Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από το BfR (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Εκτίμηση Κινδύνου), το PFOA (υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ), ένα προϊόν αποικοδόμησης ή ακαθαρσία που περιέχεται σε PFAS (ανά και πολυφθοροαλκυλικές ουσίες), μπορεί να εισέλθει στο ανθρώπινο σώμα με απλή εφαρμογή καλλυντικών προϊόντων στο δέρμα.

Οι ουσίες PFAS παράγονται και χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων από τη δεκαετία του 1950. Αυτή η κατηγορία, που αποτελείται από χιλιάδες χημικές ουσίες, έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά προϊόντα, από αφρό πυρόσβεσης έως προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ρούχα.
Ακόμη και σε σχετικά χαμηλά επίπεδα έκθεσης, τα PFAS έχουν συνδεθεί με διάφορες επιπτώσεις στην υγεία στον άνθρωπο, όπως χαμηλό βάρος γέννησης, αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης ορού και μειωμένη απόκριση αντισωμάτων στον εμβολιασμό. Τα δεδομένα ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης καταδεικνύουν την πανταχού παρούσα έκθεση στο PFAS σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Αυτό έχει αποδοθεί στο μολυσμένο με PFAS νερό και διαιτητική πρόσληψη, καθώς και στην ακούσια κατάποση σκόνης εσωτερικού χώρου για ενήλικες και νήπια.

Η έκθεση στη μήτρα και το μητρικό γάλα έχουν υποδειχθεί ως σημαντικές οδοί έκθεσης για τα έμβρυα και τα βρέφη που θηλάζουν.

Πιο πρόσφατα, τα PFAS έχουν εντοπιστεί σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, πολλά από τα οποία έρχονται σε επαφή με το δέρμα (π.χ. καλλυντικά και υφάσματα).
Παρόλα αυτά, λίγες μελέτες έχουν αξιολογήσει τη δερματική πρόσληψη ως πιθανή οδό για την ανθρώπινη έκθεση και λίγα είναι γνωστά για τη δυνατότητα δερματικής απορρόφησης διαφορετικών PFAS.

Αυτή η μελέτη διερευνά κριτικά την τρέχουσα κατάσταση των γνώσεων σχετικά με την ανθρώπινη έκθεση στο PFAS, τονίζοντας την έλλειψη δεδομένων για την έκθεση στο δέρμα.
Τέλος, επισημαίνεται η επείγουσα ανάγκη για μελέτες δερματικής διείσδυσης και πρόσληψης για ένα ευρύ φάσμα PFAS και των πρόδρομων ουσιών τους και συζητούνται συστάσεις για μελλοντική έρευνα για την προώθηση της τρέχουσας κατανόησης της ανθρώπινης δερματικής έκθεσης σε PFAS.

Dermal uptake: An important pathway of human exposure to perfluoroalkyl substances?