Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Παχυσαρκία και διαταραχές του εντέρου

Η παχυσαρκία και όχι οι διατροφικές συνήθειες έχει σχέση με διαταραχές του εντέρου και κυρίως με την διάρροια

Μελέτη αποκαλύπτει μια σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και χρόνιας διάρροιας, ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής, τη διατροφή και άλλες ιατρικές παθήσεις.
Σύμφωνα με αυτή την μελέτη , οι παχύσαρκοι έχουν πιθανότητες 60% να παρουσιάσουν περιόδους χρόνιας διάρροιας.
.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ομάδα ιατρών-ερευνητών στο Ιατρικό Κέντρο της Beth Israel Deaconess (BIDMC)
Τα ευρήματα τους έδειξαν , ισχυρή σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και χρόνιας διάρροιας ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής, τις διαιτολογικές τους συνήθειες η ψυχολογικούς παράγοντες ή ακόμα και ιατρικές καταστάσεις ενός ατόμου.

Η μελέτη αυτή θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα ανάλυση της σχέσης μεταξύ του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και των συνηθειών του εντέρου .

Ενώ η παχυσαρκία είναι γνωστό ότι σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο άλλων συνθηκών υγείας – όπως οι καρδιακές παθήσεις, ο διαβήτης και οι γαστρεντερικές παθήσεις – είναι λιγότερο γνωστή η σχέση της με ανώμαλες συνήθειες του εντέρου.

“Αρκετές προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει μια συσχέτιση μεταξύ της παχυσαρκίας και των συνηθειών του εντέρου, όλα δεν διέθεταν στοιχεία σχετικά με το εάν οι διατροφικοί ή άλλοι παράγοντες οδηγούν σε αυτή τη σύνδεση”,

“Η έρευνά μας επιβεβαιώνει μια θετική συσχέτιση μεταξύ της παχυσαρκίας και της χρόνιας διάρροιας και αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι αυτή η σχέση δεν καθοδηγείται από παράγοντες που προκαλούν σύγχυση όπως η διατροφή ή το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας”.

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις για το τρόπο που αντιμετωπίζονται συμπτώματα διάρροιας σε ασθενείς με παχυσαρκία.

“Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των παθήσεων που συνδέονται με αυτή απαιτεί διεπιστημονική διαχείριση”.
“Οι κλινικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και διάρροιας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι μεταβολές των συνηθειών του εντέρου στην ποιότητα ζωής”.