Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πείτε όχι στα αντιμικροβιακά σαπούνια

Σε κοινή διακήρυξή τους επιστήμονες συστήνουν να μειώσουμε την χρήση κοινών αντιμικροβιακών σαπουνιών
Σε μια αναφορά με τον τίτλο “The Florence Statement on Triclosan and Triclocarban”
περισσότεροι από 200 επιστήμονες και επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου επισημαίνουν ότι το triclosan ή το triclocarban αποτελούν πηγή τοξικών και καρκινογόνων ενώσεων , έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς και είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες .

Δηλώνουν επίσης , ότι οι ισχυρισμοί υγείας σχετικά με τα αντιμικροβιακά προϊόντα είναι σε μεγάλο βαθμό άκυροι. ” Στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως το σαπούνι για τα χέρια, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η χρήση του triclosan ή του triclocarban βελτιώνει την υγεία των καταναλωτών ή των ασθενών ή προλαμβάνει την ασθένεια ,’

Επιπλέον, η υπερβολική χρήση αυτών των ουσιών μπορεί να συμβάλει στην αντιβιοτική / αντιμικροβιακή αντοχή .”
Η αναφορά των επιστημόνων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι μη ιατρικές χρήσεις των αντιμικροβιακών θα πρέπει να μειωθούν και να αναπτυχθούν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να αποτραπεί η περιττή έκθεση των ανθρώπων σε αντιμικροβιακές χημικές ουσίες.”