Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Περιβάλλον και φυσικά καλλυντικά στις ΗΠΑ

Η έννοια της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης βρίσκονται στο κέντρο πολιτικών τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό ,δίνονται κίνητρα σε επιχειρήσεις για να μετασχηματιστούν σε “πράσινες”.

Στις ΗΠΑ, τη πολιτική αυτή σχεδιάζει και υλοποιεί η Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση («ESG») Για τις περισσότερες αμερικανικές εταιρείες καλλυντικών, τα μέτρα ESG παρουσιάζονται μέσω προσπαθειών αειφορίας, οι οποίες έχουν επιταχυνθεί συνεπεία και της πανδημίας .
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την προμήθεια περισσότερων τοπικών και υπεύθυνων πηγών υλικών, τη μείωση των εκπομπών και την εξάλειψη των αποβλήτων.

Ορίζοντας τα Φυσικά και Καθαρά Καλλυντικά
Η έννοια της αειφορίας και οι οικολογικές ανησυχίες , προσελκύει μαζικά τους πολίτες εξίσου για «φυσικά» ή «καθαρά» προϊόντα.
Στις ΗΠΑ σε αντίθεση με την ΕΕ, υπάρχει ήδη σαφής ορισμός για τα φυσικά καλλυντικά δεν ισχύει όμως το ίδιο για τον ορισμό “καθαρά” καλλυντικά.

Τον Νοέμβριο του 2019, ο Νόμος για τα Φυσικά Καλλυντικά θεσπίστηκε για να βοηθήσει στην σαφήνεια , προσδιορίζοντας τους όρους «φυσικό» και «συστατικό που προέρχεται από τη φύση» .
Το πλαίσιο αυτό αδρανοποιήθηκε εξ αίτιας τη πανδημίας και αναμένεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου μέσα στο χρόνο αυτό .

Και ενώ ο νομικός όρος «φυσικό» παραμένει σε αδράνεια. ο ορισμός «καθαρό» είναι απολύτως αναχρονιστικός , γεγονός που αφήνει τις εταιρείες εκτεθειμένες σε συχνά επιπόλαιες αγωγές καταναλωτών που ισχυρίζονται ότι η χρήση αυτών των όρων για την περιγραφή των προϊόντων τους είναι παραπλανητική.

Εναρμόνιση με την ΕΕ σε επικίνδυνα συστατικά
Η κοινή ομάδα ΕΕ και η ΗΠΑ για την εναρμόνιση των κανονιστικών τους πλαισίων έχει αδρανοποιηθεί την τελευταία τετραετία, και είναι άγνωστο αν και πότε θα ξεκινήσει ξανα τις εργασίες της.
Παρ όλα αυτά παρατηρούνται σε ορισμένες Πολιτείες των ΗΠΑ πρωτοβουλίες εναρμόνισης ιδιαίτερα για επικίνδυνα συστατικά που ενώ έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ .
Κορυφαίο παράδειγμα είναι ο νόμος που ψηφίστηκε στη Πολιτεία της Καλιφόρνια το 2020.
Η Καλιφόρνια είναι η πρώτη πολιτεία που απαγόρευσε 24 συστατικά που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα προσωπικής περιποίησης, συμπεριλαμβανομένης της φορμαλδεΰδης. Ο νόμος αναφέρει ότι προορίζεται να είναι συνεπής με την απαγόρευση που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σχετικά θέματα