Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Περιβαλλοντικές προκλήσεις στην συσκευασία καλλυντικών

Η βιομηχανία Καλλυντικών βρίσκεται αντιμέτωπη με τη απαίτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη σύνθεση των πλαστικών συσκευασιών.
Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία και η παγκόσμια δέσμευση της νέας οικονομίας για τη μείωση των πλαστικών καθορίζονται από αυτό που είναι γνωστό ως και τα «5R»:
Reduce - Μείωση
Reuse -Eπαναχρησιμοποίηση
Recycle - Aνακύκλωση
Recover - Aνάκτηση
Residual management - Διαχείριση υπολειμμάτων

Στο πλαίσιο αυτό , και η βιομηχανία Καλλυντικών βρίσκεται αντιμέτωπη με τη απαίτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη σύνθεση των πλαστικών συσκευασιών, ειδικά όταν πρόκειται για νέες πλαστικές λύσεις, όπως ανακυκλωμένα μετά την κατανάλωση (PCR) και υλικά από βιολογικούς πόρους, και τους συναφείς μεταναστευτικούς τους κινδύνους.
Η επίδραση του πλαστικού PCR είναι άγνωστη, καθώς υπάρχουν λιγότερες πληροφορίες σχετικά με την καθαρότητα, την ιχνηλασιμότητα κ.λπ.

Το πρόγραμμα Cosmetopack με την συμμετοχή επώνυμων επιχειρήσεων, στοχεύει στην έρευνα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ συσκευασίας και περιεχομένου

Το ερευνητικό πρόγραμμα Cosmetopack στοχεύει στην εστίαση στην εκτίμηση κινδύνου των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πρωτογενών τύπων συσκευασίας και καλλυντικών σε μια προσπάθεια να εκπονηθεί μια διαδικασία αξιολόγησης αναγνωρισμένη από διεθνείς αρχές, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα για την απόδειξη της ασφάλειας των αλληλεπιδράσεων .

Το έργο στοχεύει στην παροχή στη βιομηχανία καλλυντικών απλών και οικονομικών πρωτοκόλλων που περιλαμβάνουν αμφιλεγόμενα συστατικά, πρόσθετα (βαφές, λειτουργικά, αντιβακτηριακά και αντι-UV συστατικά), πλαστικά υλικά συσκευασίας συμβατικής και μη συμβατικής προέλευσης και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.

Το έργο οργανώνεται σε τρία στάδια: τον καθορισμό δεδομένων έκθεσης για καλλυντικά και υλικά συσκευασίας, την ανάλυση και τη μοντελοποίηση της πιθανής μόλυνσης των καλλυντικών από τη συσκευασία.

Σχετικά θέματα