Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Περιβαλλοντικές συνθήκες και επίπεδα υγρασίας δέρματος

Η υγρασία του δέρματος είναι χαμηλότερη σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλότερη σε χαμηλές.
Αντίστοιχα ,το αίσθημα ξηρότητας στο δέρμα είναι εντονότερο σε επίπεδα χαμηλής υγρασίας .
Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν απο την προδημοσίευση μιας μελέτης που παρουσιάστηκε στο skin research & technology στις 30 Ιουνίου.

Στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστούν οι αλλαγές στην κατανομή της υγρασίας του δέρματος του προσώπου σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές , καθώς οι περιβαλλοντικές συνθήκες ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή , η εξέταση των περιβαλλοντικών συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας ,είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό των πραγματικών συνθηκών του δέρματος στην καθημερινή ζωή.
Χρησιμοποιώντας εξελιγμένα συστήματα απεικόνισης (NIR) για τη λήψη κατανομών υγρασίας, αξιολογήθηκε το δέρμα προσώπου 10 γυναικών ιαπωνικής καταγωγής σε τέσσερις διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας το καλοκαίρι και το χειμώνα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως :
Η υγρασία του δέρματος ήταν χαμηλότερη σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλότερη σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Το αίσθημα ξηρότητας στο δέρμα ήταν υψηλότερο σε χαμηλή υγρασία. Ενώ η ξηρότητα ήταν ιδιαίτερα υψηλή γύρω από το κέντρο των ζυγωματικών μεταξύ των πλευρών των ματιών και του στόματος.
Αντίστοιχα ,το επίπεδο υγρασίας ήταν χαμηλότερο το χειμώνα σε υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά κάτω από τα μάτια κοντά στην πλευρά της κορυφογραμμής της μύτης, ενώ η αίσθηση ξηρότητας δεν ήταν έντονη.

Κατά τους ερευνητές , αυτές οι αποκλίσεις μεταξύ της αισθητηριακής αξιολόγησης και του επιπέδου υγρασίας, δείχνουν την παρουσία μιας «κρυμμένης ξηρής κατάστασης».

skin research & technology :Changes in facial moisture distribution and feelings of moisture/dryness among various environmental temperatures and humidities in summer and winter