Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Περιβαλλοντική γήρανση του δέρματος

Παράγοντες εξωγενούς γήρανσης και υποκείμενοι μηχανισμοί.
Μια ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύτηκε στο Journal of Investigative Dermatology  την 1 Φεβρουαρίου , διερευνά  την ανάπτυξη της εξωγενούς γήρανσης του δέρματος ως συνέπεια της έκθεσης σε συγκεκριμένους παράγοντες καθώς και  την μεταξύ τους  αλληλεπίδραση  αλλά και την τροποποίηση των επιπτώσεών τους στο δέρμα από γενετικούς παράγοντες. 
 Στο πρώτο μέρος αυτής της επισκόπησης, με τον τίτλο Environmentally-Induced (Extrinsic) Skin Aging: Exposomal Factors and Underlying Mechanisms συνοψίζονται οι  τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τους παράγοντες εξωγενούς  γήρανσης.

Παράγοντες της γήρανσης του δέρματος

Η γήρανσης του δέρματος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες – εγγενής και εξωγενής γήρανση.
Η εγγενής γήρανση είναι αποτέλεσμα της φυσικής παρακμής των λειτουργιών του δέρματος.
Η εξωγενής γήρανση περιλαμβάνει εξωγενείς παράγοντες όπως περιβαλλοντικές επιδράσεις, διατροφή, τρόπος ζωής.
Οι δύο κύριοι παράγοντες που προκαλούν την εξωγενή δερματική γήρανση είναι η ηλιακή ακτινοβολία και το κάπνισμα.

Η ενδογενής και εξωγενής γήρανση του δέρματος παρουσιάζεται με διακριτούς κλινικούς (και ιστολογικούς) φαινοτύπους , καθιστώντας το δέρμα ένα ιδανικό πρότυπο όργανο για έρευνες που σχετίζονται με την γήρανση.

Σε γενικές γραμμές, τα μακροσκοπικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά της αμιγώς ενδογενούς γήρανσης είναι ήπια φαινόμενα και διαφέρουν σε πολλά σημεία από αυτά της εξωγενούς.
Το δέρμα είναι ήπια ατροφικό, οι ρυτίδες που δημιουργούνται είναι
ήπιες, χωρίς τηλεαγγειεκτασίες και υπερκεράτωση, ενώ οι μελαγχρωματικές διαταραχές είναι ελάχιστες.

Δεδομένου του εξέχοντος ρόλου των περιβαλλοντικών παραγόντων στη γήρανση του δέρματος, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα την επιδερμίδα, η εξωγενής γήρανση του δέρματος ερμηνεύεται εδώ και πολύ καιρό ως εξωτερικός μηχανισμός που ζημιά που επιβάλλεται στην επιδερμίδα δεν θα εκδηλώνεται μόνο ως επιδερμική γήρανση. αλλά οδηγεί συνολικά την κατάρρευση του δέρματος

Αυτή η έννοια απεικονίζεται καλύτερα από την παρατήρηση των Fisher et al. (1997) ότι οι ακτίνες UVB, οι οποίες μπορούν να διεισδύσουν μόνο στην επιδερμίδα, προκαλούν αυξημένη παραγωγή μεταλλοπρωτεϊνάσης μήτρας τύπου 1 (MMP) -1 από επιδερμικά κερατινοκύτταρα (KCs), η οποία διασπά το κολλαγόνο, συμβάλλοντας στη γήρανση του δέρματος.

Μεταλλοπρωτεϊνάση μήτρας τύπου 1
 Η μεταλλοπρωτεϊνάση μήτρας τύπου 1 , είναι ένα ένζυμο που στους ανθρώπους κωδικοποιείται από το γονίδιο ΜΜΡ1. Το γονίδιο είναι μέρος μιας ομάδας γονιδίων MMP που εντοπίζονται στο χρωμόσωμα 11q]
 Τα MMPs εμπλέκονται στη διάσπαση της εξωκυτταρικής μήτρας σε φυσιολογικές διεργασίες, όπως ανάπτυξη εμβρύου, αναπαραγωγή και αναδιαμόρφωση ιστών, καθώς και σε διαδικασίες ασθενειών, όπως αρθρίτιδα και μετάσταση.
 Συγκεκριμένα, το MMP-1 αναλύει τα παρενθετικά κολλαγόνα, τους τύπους I, II και III

Το μεγαλύτερο μέρος της επιδερμικής βλάβης που προκαλείται από περιβαλλοντικούς παράγοντες δεν παραμένει, αλλά είναι παροδικό στη φύση λόγω των αυτοανανεώσιμων ικανοτήτων της επιδερμίδας
Από αυτή την άποψη, μια δημοφιλής ιδέα προτείνει ότι η γήρανση των οργάνων προκύπτει από τη συσσώρευση μακρομοριακών βλαβών εντός και εκτός των (μη πολλαπλασιασμένων) κυττάρων, η οποία επιμένει και συσσωρεύεται με την πάροδο των ετών, αλλάζοντας τελικά την κυτταρική λειτουργία (Kirkwood, 2005).

Η καλύτερη κατανόηση της έκθεσης για τη γήρανση του δέρματος και η αλληλεπίδρασή της με γενετικούς παράγοντες θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και προσαρμοσμένων στρατηγικών για τη σημαντική επιβράδυνση της εξωγενούς γήρανσης του δέρματος.

Επιπλέον, απαιτείται μια πιο λεπτομερής αξιολόγηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στη συσσώρευση δερματικής μακρομοριακής βλάβης από παράγοντες έκθεσης πέραν της UVR.

Κλινικά ευρήματα για την φωτογήρανση

Βιβλιοθήκη “Δέρμα & Αισθητική”