Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Περιορισμός της χρήσης του φυστικέλαιου και υδρολυμένων πρωτεϊνών σιταριού

Τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού των καλλυντικών
Μια πρόσφατη τροποποίηση του κανονισμού των καλλυντικών, θέτει περιορισμούς στα ανώτατα όρια συγκέντρωσης δυο εξαιρετικά δημοφιλών συστατικών και των παραγώγων τους στην σύνθεση καλλυντικών προϊόντων.

-Το αραχιδέλαιο, ή φυστικέλαιο ( Peanut oil) ,θεωρείται ένα λάδι ιδανικό για τη περιποίηση της ξηρής επιδερμίδας ενώ χρησιμοποιείται και ως επιφανειοδραστικός παράγοντας .
-Οι υδρολυμένες πρωτεΐνες σιταριού (HWP) ,χρησιμοποιούνται κυρίως στην παρασκευή σαπουνιών και προϊόντων καθαρισμού .
Ωστόσο έχουν διατυπωθεί σοβαρές ανησυχίες για την ευαισθητοποίηση του δέρματος από την χρήση καλλυντικών που περιέχουν τις σχετικές ουσίες.
Σε παλαιότερες γνωμοδοτήσεις της , η επιστημονική επιτροπή της Κομισιόν -SCCS,- αναφέρεται στο ενδεχόμενο πρόκλησης αλλεργικής αντίδρασης και εισηγείται τον περιορισμό των επιπέδων συγκέντρωσης τους σε καλλυντικά προϊόντα .
Για το αραχιδέλαιο ανέφερε ότι , η έκθεση του δέρματος στις πρωτεΐνες φυστικιών σε ορισμένο επίπεδο ,θεωρείται επικίνδυνη καθώς μπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά σοβαρή αλλεργική αντίδραση τύπου Ι.
Για τις υδρολυμένες πρωτεΐνες σιταριού η SCCS, θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης ενώ ο κίνδυνος φαίνεται να είναι υψηλότερος σε προϊόντα με ισχυρούς επιφανειοδραστικούς παράγοντες όπως τα σαπούνια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω , η Κομισσιόν προχώρησε στις 4 Δεκεμβρίου στην τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού των καλλυντικών
Σύμφωνα με την νέα τροποποίηση , καθορίζεται ανώτατο άριο συγκέντρωσης 0,5 ppm για τις πρωτεΐνες αραχίδας στο αραχιδέλαιο, τα εκχυλίσματα και τα παράγωγά του που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα και περιορισμός στα 3,5 kDa κατ’ ανώτατο όριο ο μέσος όρος μοριακού βάρους των πεπτιδίων σε υδρολυμένες πρωτεΐνες σίτου που χρησιμοποιείται σε καλλυντικά προϊόντα.
Οι εταιρείες καλλυντικών θα πρέπει να συμμορφωθούν με την νέα τροποποίηση και από τις 25 Σεπτεμβρίου 2018, τα καλλυντικά προϊόντα που περιέχουν μία ή περισσότερες ουσίες και δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού δεν τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης.