Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Περιορισμός των πλαστικών μιας χρήσης

Το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ ενέκρινε μια οδηγία με στόχο τη μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.

Η οδηγία εγκρίθηκε στις 21 Μαΐου αφού τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν τον ίδιο μήνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αυτές περιλαμβάνουν μια τροπολογία που καλεί τους κατασκευαστές να αποφεύγουν τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών σε είδη γυναικείας υγιεινής όπως σερβιέτες και ταμπόν .

Το πλαίσιο της διαδικασίας περιορισμού, βάσει του κανονισμού REACH, αναφέρει ότι “είναι σκόπιμο να αξιολογήσει η Επιτροπή περαιτέρω περιορισμούς για τέτοιες ουσίες”.

Η οδηγία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για τα πλαστικά και βασίζεται στην υφιστάμενη νομοθεσία για τα απόβλητα. Εισάγει περιορισμούς για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης, και σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων . τα πλαστικά πιάτα και μαχαιροπήρουνα, και τα καλαμάκια . Αυτά θα απαγορευτούν στην ΕΕ έως το 2021.

Το χρονικό της οδηγίας

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για οδηγία το Μάιο του 2018. Το Συμβούλιο κατέληξε στη θέση του στις 31 Οκτωβρίου 2018. Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου 2018 και κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 19 Δεκεμβρίου 2018, η οποία επιβεβαιώθηκε από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών στις 18 Ιανουαρίου 2019.
Η επίσημη έγκριση των νέων κανόνων από το Συμβούλιο είναι το τελευταίο βήμα της διαδικασίας

Σχετικά θέματα

Προϊόντα γυναικείας υγιεινής & Περιβάλλον