Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Περισσότερες αποδείξεις για την σύνδεση της ψωρίασης με την κατάθλιψη

Μια μελέτη παρέχει περισσότερα στοιχεία για το γεγονός ότι οι ασθενείς με ψωρίαση, ακόμα και σε ήπιες καταστάσεις , αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο μείζονος κατάθλιψης.

Η μελέτη, εξετάζει τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε 12.382 ανθρώπους στις ΗΠΑ.
Σε δείγμα 351 ασθενών με ψωρίαση που συμμετείχαν στην έρευνα , οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 58 – το 16,5% – πληρούσαν τα κριτήρια μείζονος κατάθλιψης.
Στην συνέχεια οι ερευνητές ελέγχοντας διάφορους παράγοντες, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι ασθενείς με ψωρίαση είχαν δύο φορές περισσότερες πιθανότητες μείζονος κατάθλιψης.
Ένα ενδιαφέρον επίσης εύρημα είναι , πως δεν υπάρχει ουσιαστική σχέση μεταξύ της σοβαρότητας της ψωρίασης και του κινδύνου της μείζονος κατάθλιψης.
Δεν είναι σαφές πώς η ψωρίαση και η κατάθλιψη συνδέονται.
Και δεν είναι επίσης γνωστό εάν η ψωρίαση προκαλεί ή επιδεινώνει την κατάθλιψη ή το αντίστροφο-ή, αν άλλοι παράγοντες μπορούν να εξηγήσουν αυτή την συσχέτιση .
«Είναι πιθανό , ορισμένοι συνδυαστικοί παράγοντες ή οι κοινοί μηχανισμοί τόσο για την ψωρίαση όσο και την κατάθλιψη , να προδιαθέτουν έναν ασθενή », αναφέρει ένας από τους συντάκτες της μελέτης
Σε σχέση με τους μηχανισμούς , οι ερευνητές εικάζουν, ότι η ψωρίαση και η κατάθλιψη μπορεί να αλληλοεπηρεαστούν ίσως όταν στρεσογόνα γεγονότα της ζωής διαταράξουν τις αυτόνομες και ανοσολογικές αποκρίσεις του σώματος.
Οι ερευνητές πιστεύουν πως η θεωρία αυτή υποστηρίζεται από το γεγονός ότι οι ασθενείς με ψωρίαση αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο ανοσολογικών διαταραχών-όπως ο διαβήτης και καρδιοπάθεια.