Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα στην αναζωογόνηση προσώπου

Μια συστηματική αξιολόγηση των διαθέσιμων κλινικών ευρημάτων
Δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2021 στο ακαδημαϊκό περιοδικό   Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology

Τα ευρήματα υποδηλώνουν περιορισμένα κλινικά στοιχεία

Απαιτούνται περαιτέρω κλινικές μελέτες για να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα του PRP στην αναζωογόνηση του προσώπου

Αν και ο ακριβής μηχανισμός δράσης του PRP στην αναζωογόνηση του προσώπου δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, υποτίθεται ότι οι αυξητικοί παράγοντες που περιέχουν μπορεί να μεσολαβούν στην επισκευή των ιστών και να ρυθμίζουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τα γονίδια διαφοροποίησης, οδηγώντας έτσι σε αγγειογένεση.
Αυτοί οι αυξητικοί παράγοντες διευκολύνουν την αναζωογόνηση σε κυτταρικό επίπεδο, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις επεμβατικές διαδικασίες.

Τα επιμέρους ευρήματα της αξιολόγησης

Εφαρμογή PRP στην αναζωογόνηση προσώπου
Μεταξύ των μελετών που αξιολογήθηκαν , ο τρόπος χορήγησης του PRP ήταν η ενδοδερμική ένεση σε όλες τις μελέτες εκτός από μία μελέτη στην οποία χρησιμοποιήθηκε ως τοπική εφαρμογή.
Όλες οι μελέτες ανέφεραν σημαντική βελτίωση μετά την εφαρμογή PRP, αν και υπάρχει έλλειψη ομοιομορφίας στην αξιολόγηση και την αναφορά των μέτρων έκβασης.
Αυτό καθιστά δύσκολη την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων με βάση τα αποτελέσματα που αναφέρονται σε αυτές τις μελέτες
.
Το PRP έχει πολλά οφέλη στην αναζωογόνηση του προσώπου και λόγω των τεράστιων πλεονεκτημάτων του, χρησιμοποιείται σε διάφορες καταστάσεις όπως ατροφικές ουλές ακμής, μελάγχρωση, ρυτίδες προσώπου, πτυχές προσώπου, απώλεια ελαστικότητας και απώλεια όγκου ιστού.

PRP με εφαρμογές Micro-Needling
Το PRP σε συνδυασμό με τη διαδικασία micro-needling διερευνήθηκε σε 5 μελέτες που αναφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στη θεραπεία ουλών ακμής και γήρανσης του προσώπου.
Ωστόσο, όσον αφορά την ασφάλεια, το PRP με micro-needling είχε σημαντικά μικρότερο ερύθημα και οίδημα από το micro-needling μόνο, το οποίο θα μπορούσε εύλογα να αποδοθεί στις ιδιότητες επούλωσης και αποκατάστασης ιστών του PRP.

PRP με εφαρμογές Laser
Ο συνδυασμός θεραπείας με λέιζερ και PRP, έχει αναφερθεί ότι παράγει ανώτερα αποτελέσματα στη θεραπεία ουλών ακμής και γήρανσης του προσώπου.
Επτά μελέτες ανέφεραν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με λέιζερ CO2 σε συνδυασμό με το PRP.
Το PRP σε συνδυασμό με θεραπεία με λέιζερ CO2 έδειξε σημαντική βελτίωση
Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρθηκαν και σε άλλες μελέτες που ανέφεραν σημαντική βελτίωση και στις δύο πλευρές του προσώπου με συνδυαστική θεραπεία PRP και λειζερ CO2 για ατροφικές ουλές ακμής
Οι συγγραφείς συμπεραίνουν, ότι στο συνδυασμό με θεραπεία PRP υπάρχει σημαντική μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και της φλεγμονής που προκαλείται από τη θεραπεία μόνο με λέιζερ.

PRP με εφαρμογές υαλουρονικού Οξέος
Μελέτες διερεύνησαν την επίδραση του HA με το PRP στη γήρανση του προσώπου. Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση όσον αφορά τη γενική εμφάνιση, όπως βαθμολογήθηκε από τους γιατρούς στην κλίμακα βαθμολόγησης σοβαρότητας των ρυτίδων ωστόσο, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στους βαθμούς αισθητικής βελτίωσης .

PRP με αυξητικούς παράγοντες
Ο συνδυασμός αυξητικών παραγόντων με PRP έχει αποδειχθεί αποτελεσματική θεραπεία για την αναζωογόνηση του προσώπου.
Μελέτες δείχνουν πως η ικανοποίηση ασθενών και ερευνητών ήταν 97,3% και 98,4%, αντίστοιχα, όπως αξιολογήθηκε από την παγκόσμια κλίμακα αισθητικής βελτίωσης.
Οι αξιολογήσεις ανά κλίμακα βαθμολογίας σοβαρότητας ρυτίδων έδειξαν επίσης βελτίωση στον βαθμό με συνδυασμό PRP και αυξητικού παράγοντα υποδηλώνοντας ότι αυτή είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής θεραπεία των ρυτίδων με ελάχιστες επιπλοκές.

Γενικά συμπεράσματα της αξιολόγησης

Το PRP έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην αναζωογόνηση του προσώπου είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους θεραπείας όπως με λέιζερ, υαλουρονικό οξύ , αυξητικούς παράγοντες ….
Αυτή η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση αποκαλύπτει τις υψηλές δυνατότητες του PRP στη δημιουργία αυξητικών παραγόντων σε συνδυασμό με τα αιμοπετάλια που καθιστούν την μέθοδο μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική για τη θεραπεία των ουλών ακμής και της γήρανσης.
Ωστόσο, λόγω της έλλειψης ομοιομορφίας στην αναφορά της προετοιμασίας του PRP και της χρήσης τυπικών έγκυρων μεθόδων αξιολόγησης για την αναφορά των αποτελεσμάτων, υπάρχει έλλειψη στην απόδειξη των θεραπευτικών οφελών του PRP χρησιμοποιώντας μετα-ανάλυση με τα διαθέσιμα δεδομένα.
Μεγάλης κλίμακας, τυχαιοποιημένες, μελέτες ελέγχου που χρησιμοποιούν τυπικά πρωτόκολλα προετοιμασίας PRP και τυπικά συστήματα αναφοράς ,δικαιολογούνται για την περαιτέρω επικύρωση της χρήσης του PRP στην αναζωογόνηση του προσώπου.

Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatol
Platelet-Rich Plasma in Facial Rejuvenation: A Systematic Appraisal of the Available Clinical Evidence’