Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ποιο κοντά στην κατανόηση της λειτουργίας του προστατευτικού φραγμού της επιδερμίδας

Για να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του φραγμού του δέρματος ,είναι απαραίτητες οι αμοιβαίες ρυθμίσεις των συνδέσεων μεταξύ των επιδερμικών κυττάρων και ενός υποδοχέα για αυξητικούς παράγοντες .
Ο μηχανισμός αυτών των αμοιβαίων ρυθμίσεων , περιγράφτηκε από μια ομάδα ερευνητών στο πανεπιστήμιο της Κολωνίας.
Τα ευρήματά τους αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση της λειτουργικότητας του φραγμού του δέρματος.

Ως τα σήμερα ελάχιστα κατανοητοί είναι οι μηχανισμοί δημιουργίας και διατήρησης του προστατευτικού φραγμού .
Είναι γνωστό ,πως σημαντικό ρόλο παίζουν οι ιδιαίτερα στενές συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων .
Οι λεγόμενες σφιχτές συνδέσεις, κλείνουν το διάστημα μεταξύ των κυττάρων και ελέγχουν τη μεταφορά μορίων .
Ο σχηματισμός σφιχτών συνδέσεων έχει μελετηθεί εκτενώς για τα κατώτερα στρώματα της επιδερμίδας ,όχι όμως και για το εξωτερικό στρώμα στο οποίο και στην πραγματικότητα αναπτύσσονται αυτές οι συνδέσεις.
Επιστήμονες από το πανεπιστήμιο της Κολωνίας χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές μικροσκοπίας ,έδειξαν ότι ο υποδοχέας ενός γνωστού αυξητικού παράγοντα, του EGF, παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την διαδικασία .
Σύμφωνα με τα ευρήματά τους ,  ο υποδοχέας αυτός είναι σημαντικός για την διατήρηση της ισορροπίας του φραγμού.
Η διακοπή αυτής της ισορροπίας μπορεί να προκαλέσει γνωστές δερματικές παθήσεις .
Τα νέα ευρήματα ,ότι οι μηχανισμοί σύζευξης και ο υποδοχέας είναι σημαντικοί για τη διατήρηση της ισορροπίας του φραγμού μπορούν επίσης να εξηγήσουν γιατί οι συνήθεις αντικαρκινικές θεραπείες που στοχεύουν τον συγκεκριμένο υποδοχέα έχουν βαρύτατες παρενέργειες για το δέρμα.