Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πολυσυστατικά σκευάσματα μεσοθεραπείας για την αντιμετώπιση της γήρανσης του δέρματος

Ανασκόπηση μελετών εξετάζει το σκεπτικό πίσω από την ανάπτυξη πολυσυστατικών μεσοπαρασκευασμάτων
Ο στόχος των μεσοπαρασκευασμάτων είναι πρωτίστως η επιβράδυνση και η διόρθωση των αλλαγών στο δέρμα λόγω γήρανσης. Το σκεπτικό για την ανάπτυξη πολύπλοκων  μεσοπαρασκευασμάτων βασίζεται στην αρχή ότι το γερασμένο δέρμα πρέπει να εφοδιάζεται με τα διάφορα υποστρώματα που είναι βασικά για την επαρκή λειτουργία των ινοβλαστών.

Στόχευση των ινοβλαστών με χρήση μεσοθεραπείας

Είναι σημαντικό ότι τα πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι δυσλειτουργικοί ινοβλάστες στο ηλικιωμένο ανθρώπινο δέρμα διατηρούν την ικανότητα για λειτουργική ενεργοποίηση, δείχνοντας έτσι ότι οι ινοβλάστες είναι βιώσιμος στόχος για θεραπείες αντιγήρανσης.
Με βάση την τρέχουσα κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης στο δέρμα, η ανάπτυξη λύσεων μεσοθεραπείας έχει επικεντρωθεί στον εντοπισμό βιομορίων που μπορούν να βελτιώσουν (ή να βοηθήσουν στη διατήρηση) της λειτουργίας των ινοβλαστών και να βελτιώσουν τη βιοσύνθεση των συστατικών της εξωκυτταρικής μήτρας.

Στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση πολυσυστατικής μεσοθεραπείας

Παρά τη λογική πίσω από τη χρήση των μεσοθεραπειών ως θεραπείες αντιγήρανσης του δέρματος, αυστηρά επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα από κλινικές δοκιμές παραμένουν σχετικά σπάνια στο κοινό, αν και αυτές οι θεραπείες χρησιμοποιούνται εκτενώς στην πράξη εδώ και πολλά χρόνια.

Η ανάγκη για πολυσυστατική μεσοθεραπεία

Γνωρίζοντας το σκεπτικό για τη στόχευση δυσλειτουργικών ινοβλαστών, ένα διάλυμα μεσοθεραπείας κατά της γήρανσης του δέρματος θα πρέπει να περιέχει ουσίες που δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη βέλτιστη λειτουργία των δερματικών ινοβλαστικών κυττάρων. Με βάση αυτή την προσέγγιση, μια ολόκληρη σειρά μικροθρεπτικών συστατικών και βιομορίων έχει εξεταστεί για συμπερίληψη σε διάφορα σκευάσματα αν και , με την πρώτη ματιά, ορισμένα μπορεί να φαίνονται αδικαιολόγητα περίπλοκα.

Συμπέρασμα

Η χρήση πολυσυτατικών στην μεσοθεραπεία , εφαρμόζεται ευρέως και με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια ως θεραπείες για τη γήρανση του δέρματος. Αν και η σύνθεση αυτών των σκευασμάτων μπορεί να φαίνεται περίπλοκη στην αρχή, η εξέταση των φυσιολογικών επιδράσεων των μεμονωμένων συστατικών μπορεί να βοηθήσει στην απομυθοποίηση αυτών των πολύπλοκων θεραπειών.
Τελικά, ο απλός στόχος αυτών των πολύπλοκων θεραπειών είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού μικροπεριβάλλοντος για βέλτιστη βιοσυνθετική δραστηριότητα ινοβλαστών.
Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία προκλινικών και ορισμένων κλινικών δοκιμών για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας αυτών των μεσοθεραπειών, καθώς και μακροχρόνια διεθνής εμπειρία στην κλινική χρήση .
Ωστόσο, υπάρχει σαφής ανάγκη για μεγάλης κλίμακας, καλά ελεγχόμενες μελέτες κλινικής αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε αυτόν τον τομέα.

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4396578/
Polycomponent mesotherapy formulations for the treatment of skin aging and improvement of skin quality