Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

“Προβληματική” η συμμόρφωση με την νομοθεσία για τα αρώματα

Μια πρόσφατη μελέτη που συντονίστηκε από την Ευρωπαϊκή Διεύθυνση Ποιότητας Φαρμάκων και Υγείας (EDQM) του Συμβουλίου της Ευρώπης ,  δείχνει ότι ορισμένα καλλυντικά προϊόντα που πωλούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις για τα αρώματα που προκαλούν αλλεργίες.  

Στόχος της έρευνας ήταν να εκτιμήσει το Συμβούλιο της Ευρώπης τη συμμόρφωση των καλλυντικών προϊόντων με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση με τρεις πτυχές:
Ασφάλεια , επισήμανση και ισχυρισμοί .

Συνολικά, 932 δείγματα καλλυντικών, όπως προϊόντα περιποίησης δέρματος, μαλλιών και χειλιών, καθώς και αποσμητικά και αρώματα, συλλέχθηκαν σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ 2018 και 2020.
Τα προϊόντα του δείγματος είχαν παρασκευαστεί σε 34 διαφορετικές χώρες, με την πλειονότητα (85%) να παρασκευάζεται στην Ευρώπη.
Από αυτά, τα 544 χαρακτηρίζονταν από τους κατόχους τους ως «χωρίς άρωμα» (ή παρόμοια δήλωση).

Η συνολική συμμόρφωση των προϊόντων που δοκιμάστηκαν σε αυτήν τη μελέτη εποπτείας της αγοράς ήταν 80% αλλά μειώθηκε στο 59% σε ότι αφορά τα αρώματα.
Όλα τα δείγματα ελέγχθηκαν για την παρουσία 24 αλλεργιογόνων αρωματικών ενώσεων . Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 7,7% των δειγμάτων δεν συμμορφώνονταν με τις νομοθετικές απαιτήσεις λόγω έλλειψης ή ψευδούς δήλωσης αλλεργιογόνων αρωματικών ενώσεων και 2,3% λόγω ισχυρισμών που οι αρχές θεώρησαν παραπλανητική.

Επιπλέον, το 3,1% των προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο ως «χωρίς άρωμα» περιείχαν αλλεργιογόνα αρωματικά συστατικά. Η λιναλόλη, η βενζυλική αλκοόλη και το λιμονένιο ήταν οι συχνότερες πηγές μη συμμόρφωσης.

Μια ποικιλία άλλων προβλημάτων
Η μελέτη διαπίστωσε επίσης το 12,7% των μη συμμορφούμενων δειγμάτων για “άλλους λόγους” εκτός από την ανάλυση αλλεργιογόνων αρωματικών συστατικών .
Τα περισσότερα από τα προβλήματα συνδέθηκαν με λανθασμένη επισήμανση ή μη εξουσιοδοτημένους ισχυρισμούς.
Εντοπίστηκαν επίσης ελλιπείς ή λανθασμένες ειδοποιήσεις στην πύλη CPNP.
Συντηρητικά που δεν είναι σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού Καλλυντικών (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 , υψηλή περιεκτικότητα σε κάδμιο ή χαμηλού μοριακού βάρους ένωση ορυκτέλαιου σε προϊόντα περιποίησης χειλιών αντιπροσώπευαν περαιτέρω αντιρρήσεις.

Σχετικά θέματα :