Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Προς αλλαγές το πλαίσιο για τα αρώματα

Η πρόσφατη έρευνα της ΕΕ που έδειξε ότι πολλά καλλυντικά διαφημίζονταν ψευδώς ως “perfume-free” , φαίνεται να δρομολογεί αλλαγές στο υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο .

Η εν λόγω έρευνα έδειξε μεταξύ άλλων πως , το 3,1% των προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο ως «χωρίς άρωμα» περιέχουν αλλεργιογόνα αρωματικά συστατικά. Η λιναλόλη, η βενζυλική αλκοόλη και το λιμονένιο ήταν οι συχνότερες πηγές μη συμμόρφωσης.

Τι ισχύει στην σήμανση αλλεργιογόνων συστατικών

Στην επισήμανση ενός καλλυντικού, αρώματα οι αρωματικές συνθέσεις και οι πρώτες ύλες τους αναφέρονται γενικώς με τους όρους «parfum» ή «άρωμα», χωρίς να υποχρεούται ο παρασκευαστής να αναφέρει και τα ονόματα των συστατικών.
Σε αυτόν το γενικό κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού για τα καλλυντικά .Ειδικότερα :
Στο παράρτημα ΙΙΙ ,συγκαταλέγονται 26 αλλεργιογόνα αρωματικά συστατικά που πρέπει να επισημαίνονται στις ετικέτες , όταν βρίσκονται στην σύνθεση ενός προϊόντος σε συγκέντρωση ως 0,001% για προϊόντα που παραμένουν στο δέρμα και 0,01% για προϊόντα έκπλυσης.
Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα συστατικά έχουν αξιολογηθεί ως ευαισθητοποιητές δέρματος.
Η Επιτροπή της ΕΕ ανέπτυξε μια διπλή στρατηγική για τη διαχείριση του κινδύνου που σχετίζεται με τα αρώματα:

Η τρέχουσα πολιτική της ΕΕ για την προστασία της υγείας απο αρώματα
Πρωτογενής πρόληψη μέσω απαγορεύσεων (Παράρτημα II του κανονισμού για τα καλλυντικά ¨καλλυντικών ) και όρια συγκέντρωσης αρωμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργία σε σημαντικό αριθμό ατόμων.
Δευτερογενής πρόληψη, η οποία στοχεύει να παρέχει σε πολίτες ευαισθητοποιημένοι σε αλλεργία εξ επαφής , με πληροφορίες σχετικά με αλλεργιογόνα συστατικά μέσα σε προϊόντα, έτσι ώστε να μπορούν να επιλέξουν υπεύθυνα τι να αγοράσουν: αυτός είναι ο λόγος πίσω από τις απαιτήσεις επισήμανσης.
Αναμενόμενες εξελίξεις

Λόγω του δυνητικά υψηλού κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, και με δεδομένο την παραβίαση του Κανονισμού καλλυντικών όπως προκύπτει απο την τελευταία έρευνα της ΕΕ. αναμένονται περαιτέρω αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τα αλλεργιογόνα αρώματα:
Για παράδειγμα, μετά από δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2019 και 2020, φέτος η Επιτροπή της ΕΕ πρόκειται να εκδώσει απόφαση σχετικά με τη δυνατότητα προσθήκης 62 ακόμη ουσιών στον κατάλογο των αλλεργιογόνων που πρέπει να επισημανθούν υποχρεωτικά.

Impact assessment study on fragrance labelling on cosmetic products -Final report

Σχετικά θέματα :