Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Προς απαγόρευση εκχυλισμάτων αλόης στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – με τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου -, απαγορεύει τα βοτανικά είδη που περιέχουν παράγωγα υδροξυανθρακενίου (HAD).
Τα εν λόγω παράγωγα  βρίσκονται εν αφθονία  σε     εκχυλίσματα αλόης. 

Οι εξελίξεις αυτές ανησυχούν τους εκπροσώπους της διατροφικής αλυσίδας καθώς αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αφαίρεση μιας ολόκληρης κατηγορίας συμπληρωμάτων διατροφής που είναι ευεργετική για τη σωστή λειτουργία του εντέρου.

Το ιστορικό της απόφασης

Η απαγόρευση αυτή της ΕΕ βασίζεται σε παλαιότερη επιστημονική γνώμη σύμφωνα με την οποία ορισμένα HAD ήταν γονοτοξικά είτε in vitro ή in vivo.
Ειδικότερα :
Στην επιστημονική γνωμοδότησή που εξέδωσε στις 23 Ιανουαρίου 2018,
η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι ορισμένα παράγωγα του υδροξυανθρακενίου (όπως η αλόη-εμοδίνη, η εμοδίνη και η δανθρόνη), καθώς και τα εκχυλίσματα αλόης που περιέχουν τέτοια παράγωγα, είτε προέρχονται από τη γέλη των φύλλων είτε από το υπόλοιπο φύλλο της αλόης, είναι γονιδιοτοξικά και μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο στο έντερο.
Η ομάδα της EFSA έκρινε επίσης, ότι ορισμένα εκχυλίσματα που περιέχουν παράγωγα του υδροξυανθρακενίου (όπως εκχυλίσματα από τα γένη Rheum, Cassia και Rhamnus), προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας, ακόμη και αν οι φόβοι αυτοί δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά.

Συνοπτικά , η EFSA καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα παράγωγα του υδροξυανθρακενίου είναι γονιδιοτοξικά και καρκινογόνα.
Επομένως, ακόμη και αν η χρήση τους στα τρόφιμα υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις, η υγεία των καταναλωτών δεν θα μπορούσε να προστατευθεί επαρκώς.

Οι αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο

Δεδομένων των πιθανών ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια που επισημαίνονται στη γνωμοδότηση της EFSA και του γεγονότος ότι τα HAD χρησιμοποιούνται ευρέως σε τρόφιμα σε ορισμένα κράτη μέλη, κρίθηκε σκόπιμο να κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 8 για τις εν λόγω ουσίες γεγονός που θα οδηγήσει στην γενικευμένη τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τα χρήση παραγώγων α υδροξυανθρακενίου σε συμπληρώματα διατροφής

Σχετικά θέματα