Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Προς απαγόρευση μικροπλαστικών σε καταναλωτικά προϊόντα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) πρότεινε κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την απαγόρευση σκόπιμης προσθήκης μικροπλαστικών σε καλλυντικά, απορρυπαντικά, χρώματα, γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.

Η πρόταση περιορισμού είναι μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα για τον περιορισμό, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση χημικών ουσιών (REACH Restriction, Evaluation and Authorisation of Chemicals ).

Ο ECHA εκτιμά ότι στην Ευρώπη περίπου 36,000 τόνοι μικροπλαστικών σε μέγεθος μικρότερο των 5mm ,καταλήγουν κάθε χρόνο στο περιβάλλον , συμβάλλοντας έτσι στην επιβάρυνση από άλλες πηγές ρύπανσης του .

Μερικές χώρες , συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου , έχουν ήδη συστήσει μέτρα απαγόρευσης μικροπλαστικών σε καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας , όπως πίλινγκ και οδοντόκρεμες, αλλά κατά τον ECHA, χρειάζεται πλέον να παρθούν πιο δραστικά μέτρα.

Εάν εγκριθεί ο προτεινόμενος περιορισμός, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών μικροπλαστικών κατά περίπου 400 χιλιάδες τόνους σε διάστημα 20 ετών.