Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Προσδιορίζοντας την σοβαρότητα της ψωρίασης

Το Διεθνές Συμβούλιο Ψωρίασης εισάγει νέα μέθοδο προσδιορισμού της σοβαρότητας της νόσου..

Ταξινομώντας τους   ασθενείς  ως υποψήφιους  είτε για τοπικές ή  για συστηματικές θεραπείες, με στόχο την μείωση   του  αριθμού   των ανθρώπων με ψωρίαση παγκοσμίως.

Η ψωρίαση – μια σοβαρή, φλεγμονώδης ασθένεια που εμφανίζεται στο δέρμα – επηρεάζει περίπου 125 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Τα συνηθισμένα συμπτώματα της περιλαμβάνουν έντονη φαγούρα, πόνο και αλλοιώσεις του δέρματος . Επιπλέον, η ψωρίαση φέρνει συναφή προβλήματα υγείας όπως η ψωριασική αρθρίτιδα, η κατάθλιψη, η παχυσαρκία και οι καρδιακές παθήσεις.

Το Διεθνές Συμβούλιο Ψωρίασης (IPC) (ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός δερματολόγων), έχει αναπτύξει μια απλοποιημένη μέθοδο με σκοπό να ταξινομήσει τη σοβαρότητα της ψωρίασης και να καθορίσει την κατάλληλη πορεία θεραπείας.

Προηγούμενες μέθοδοι προσδιορισμού της σοβαρότητας της ψωρίασης και της μετέπειτα θεραπείας επικεντρώνονταν είτε στην ταξινόμηση των ασθενών σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το ποσοστό της επιφάνειας σώματος (BSA) με ενεργή ψωρίαση ως ήπια, μέτρια ή σοβαρή, ή με τη χρήση του δείκτη βαρύτητας ψωρίασης (PASI) την περιοχή της νόσου και την ένταση της κλιμάκωσης, ερυθρότητας και σκληρότητας
Ωστόσο αυτές οι προσεγγίσεις δεν λαμβάνουν εύκολα υπόψη τις επιπτώσεις της ψωρίασης σε ειδικές περιοχές του σώματος, όπως το πρόσωπο, τα νύχια, το κρανίο, τα χέρια / τα πόδια και τα γεννητικά όργανα, ούτε εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς ανταποκρίθηκαν στις τοπικές θεραπείες.
Ως αποτέλεσμα, άτομα με ψωρίαση – ειδικά εκείνα με ορισμένες ήπιας έως μέτριας (χαμηλότερης σοβαρότητας) μορφές της πάθησης – στερούνται πρόσβασης σε κρίσιμες συστηματικές θεραπείες για τον έλεγχο των συμπτωμάτων.

Η μέθοδος του IPC για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της ψωρίασης είναι μια προσέγγιση πρώτης αντιμετώπισης που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία λήψης απόφασης για το επίπεδο της νόσου.
Αντί την ταξινόμηση των ήπιων, μέτριων και σοβαρών καταστάσεων , νέα μέθοδος απαιτεί την ταξινόμηση των ασθενών ως υποψηφίων είτε για τοπική είτε για συστηματική θεραπεία θέτοντας υπόψη στους παρόχους υγείας συγκεκριμένα κριτήρια.

Με τη δημοσίευση της μεθόδου του ,το IPC στοχεύει σε συνεργαστεί με τους φορείς ασφάλισης υγείας, τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και με τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων για να ενσωματώσει αυτή τη νέα μέθοδο αξιολόγησης της σοβαρότητας της ψωρίασης σε πρότυπα φροντίδας για την ψωρίαση με απώτερο σκοπό την αύξηση της πρόσβασης στην περίθαλψη για ασθενείς σε όλο τον κόσμο.