Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Προσοχή σε προϊόντα για μαύρισμα χωρίς αντηλιακό φίλτρο

Ετικέτα προειδοποίησης απαιτεί το FDA .

Σε πρόσφατο δελτίο τύπου του αναφέρει :

Όλα τα σκευάσματα αυτομαυρίσματος πρέπει να φέρουν την ακόλουθη προειδοποιητική δήλωση στην ετικέτα:

“Προειδοποίηση–Αυτό το προϊόν δεν περιέχει αντηλιακό και δεν προστατεύει από το ηλιακό έγκαυμα. Η επανειλημμένη έκθεση σε απροστάτευτο δέρμα κατά το μαύρισμα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο γήρανσης του δέρματος, καρκίνο του δέρματος και άλλες βλαβερές συνέπειες για το δέρμα, ακόμη και αν δεν καείτε. ” (Τίτλος 21 του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών, Ενότητα 740.19)

Ο όρος “παρασκευάσματα μαυρίσματος” περιλαμβάνει τζελ, κρέμες, υγρά και άλλα τοπικά προϊόντα που προορίζονται να παρέχουν καλλυντικά αποτελέσματα στο δέρμα κατά το μαύρισμα μέσω έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία (όπως προϊόντα ενυδάτωσης ή περιποίησης) ή να δώσουν την εμφάνιση μαύρισμα δίνοντας χρώμα στο δέρμα μέσω της εφαρμογής εγκεκριμένων χρωματικών πρόσθετων, όπως η διυδροξυακετόνη, χωρίς την ανάγκη έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Επειδή τέτοια προϊόντα περιλαμβάνουν αυτά που πωλούνται για χρήση στην παραλία ή για χρήση σε σαλόνια μαυρίσματος, οι καταναλωτές ενθαρρύνονται να διαβάσουν προσεκτικά την ετικέτα όλων των προϊόντων μαυρίσματος για να προσδιορίσουν εάν παρέχουν ή όχι προστασία από τις βλαβερές συνέπειες της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Περιορισμός της ΕΕ στο DHA για ελάχιστη επίπτωση από προϊόντα αυτομαυρίσματος

Ενώ το DHA έχει ρυθμιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ως χρωστική ουσία με αυστηρά όρια προσμίξεων , είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν χωρίς περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). μέχρι πρόσφατα.

Doxyarbutin (δεοξυαρβουτίνη), ονομασία INCI: Tetrahydropyranyloxy Phenol (τετραϋδροπυρανυλοξυφαινόλη), εκλύει  υδροκινόνη 
Η υδροκινόνη περιλαμβάνεται στις ουσίες των οποίων η χρήση σε καλλυντικά προϊόντα απαγορεύεται, και αναφέρεται στην εγγραφή 1339 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, όπου προβλέπεται ως εξαίρεση η εγγραφή 14 του παραρτήματος III του εν λόγω κανονισμού.
Η διυδροξυακετόνη ή γλυκερόνη (DHA) , χρησιμοποιείται ως συστατικό αντηλιακών προϊόντων καθώς και ως χρωστική σε μη οξειδωτικές βαφές μαλλιών.
 Χρησιμοποιείται επίσης και σε σπρέι αυτομαυρίσματος
Συχνά λαμβάνεται από φυτικές πηγές, όπως τα ζαχαρότευτλα και τα ζαχαροκάλαμα, αλλά και από ζύμωση της γλυκερίνης.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της SCCS το 2020 , η ουσία είναι ασφαλής όταν χρησιμοποιείται ως συστατικό χρωματισμού μαλλιών σε εφαρμογές που μένουν (μη οξειδωτικές) έως μέγιστη συγκέντρωση 6,25%.
Η γνωμοδότηση θεωρούσε επίσης ότι αυτή η χρήση μαζί με τη χρήση λοσιόν αυτο-μαυρίσματος και κρέμας προσώπου που περιέχει έως και μέγιστη συγκέντρωση 10% DHA είναι επίσης ασφαλής.

Στην νέα τροποποίηση του Κανονισμού το 2021 ,, προστίθεται νέα εγγραφή στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) καλλυντικών , η οποία θα επιτρέπει την περιορισμένη χρήση της διυδροξυακετόνης σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών και σε προϊόντα αυτομαυρίσματος μόνο, σε μέγιστη συγκέντρωση 6,25 % και 10 % αντίστοιχα.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της τροποποίησης ,κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν εύλογα χρονικά διαστήματα προκειμένου να προσαρμοστεί ο κλάδος στις νέες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της διυδροξυακετόνης στα καλλυντικά προϊόντα και να πάψει σταδιακά η θέση σε κυκλοφορία στην αγορά και η διάθεση καλλυντικών προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις.

FDA -Required Warning Statement for Tanning Products Without Sunscreen
COMMISSION REGULATION (EU) 2021/1099 of 5 July 2021
amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products