Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Προσοχή στα ενέσιμα λευκαντικά

Αμερικανικό δικαστήριο διατάζει την απόσυρση προϊόντων
Κατόπιν προσφυγής του αμερικανικού FDA , ομοσπονδιακό δικαστήριο διατάζει την απόσυρση προϊόντων της εταιρείας Flawless Beauty ως μη εγκεκριμένα και επικίνδυνα για την δημόσια υγεία.
Σύμφωνα με την καταγγελία για οριστική διαταγή, την οποία κατέθεσε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμό του FDA, η Flawless Beauty πωλούσε μη εγκεκριμένα προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Η ενδοφλέβια και ενδομυϊκή χορήγηση αυτών των προϊόντων θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη νεύρων ή αιμοφόρων αγγείων, λοίμωξη , τοξικές συστηματικές αντιδράσεις ή λοίμωξη από δυνητικά μη αποστειρωμένες ενέσεις..
Η εταιρεία πωλούσε επίσης πολλά προϊόντα που φέρουν επισήμανση ότι περιέχουν ανθρώπινο πλακούντα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ασθένεια.
Μερικά από τα προϊόντα της υπονοούσαν ψευδώς ότι είχαν την έγκριση του FDA.
Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, το Flawless Beauty συνέχισε να θέτει τους ασθενείς σε κίνδυνο με την πώληση δυνητικά επικίνδυνων και μη αποδεδειγμένων θεραπειών στους καταναλωτές”, δήλωσε εκπρόσωπος του FDA. “Καλούμε τους καταναλωτές να προσέχουν αυτά και άλλα μη αποδεδειγμένα φάρμακα που χρησιμοποιούν παραπλανητικές τακτικές μάρκετινγκ για να πουλήσουν τα μη ασφαλή προϊόντα τους”.
Πηγές :
FDA