Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Προσταγλανδίνες και η χρήση τους στα καλλυντικά

Ανοικτή πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , για συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τις προσταγλανδίνες που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα ανάπτυξης βλεφαρίδων .
Οι προσταγλανδίνες ( prostaglandin, PG), είναι μια ομάδα ενεργών λιπιδικών ενώσεων που απαντώνται σε σχεδόν όλους τους ιστούς σε ανθρώπους και άλλα ζώα. Παράγονται ενζυματικά από το λιπαρό οξύ αραχιδονικό οξύ.
Συνθετικές προσταγλανδίνες χρησιμοποιούνται ως συστατικό ανάπτυξης βλεφαρίδων και φρυδιών.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί για τη χρήση τους σε καλλυντικά προϊόντα, ειδικά για την ανάπτυξη των βλεφαρίδων, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να υποβάλει επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας των προσταγλανδινών και των αναλόγων τους στο πλαίσιο του Κανονισμού Καλλυντικών.
Αυτή η πρόσκληση για δεδομένα θα είναι ανοικτή έως τις 21 Οκτωβρίου 2020.

Βάσεις δεδομένων των καλλυντικών

Η βάση δεδομένων της Επιτροπής για πληροφορίες σχετικά με καλλυντικές ουσίες και συστατικά CosIng περιέχει 14 καλλυντικά συστατικά, καθένα από τα οποία περιγράφεται ως «συνθετικό ανάλογο προσταγλανδίνης».
Επιπλέον, η πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων της ΕΕ (CPNP), περιέχει κοινοποιήσεις καλλυντικών προϊόντων που περιέχουν προσταγλανδίνες και τα ανάλογα τους που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.
  • Prostaglandins (CAS no. 13345-50-1, EC No. 634-333-3),
  • Isopropyl Cloprostenate (CAS no.157283-66-4,)
  • Bimatoprost (CAS no. 155206-00-1),
  • Ethyl Tafluprostamide (INN name Tafluprost, CAS: 209860-87-7),
  • Other synthetic analogues of a prostaglandin

Το Ιστορικό της διαβούλευσης

Το 2018, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνων (BfR), εξέφρασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανησυχία του για την αυξημένη χρήση συστατικών που προορίζονται για την ανάπτυξη των βλεφαρίδων . Αυτές οι θεραπείες ανάπτυξης βλεφαρίδων περιέχουν ουσίες όπως προσταγλανδίνες ή ανάλογα συστατικά .
Σύμφωνα με την εκτίμηση του BfR, η χρήση προσταγλανδινών και των αναλόγων τους ως συστατικών καλλυντικών προϊόντων, μπορεί να περιλαμβάνει κινδύνους για την υγεία των πολιτών . Τα ανάλογα της προσταγλανδίνης χρησιμοποιούνται επίσης σε φάρμακα για τη μείωση της οφθαλμικής υπέρτασης.

Στην συνέχεια , η ΕΕ αναζήτησε μεταξύ των κρατών μελών πληροφορίες για τον τρόπο ρύθμισης συστατικών που προορίζονται σε προϊόντα για την ανάπτυξης των βλεφαρίδων.
Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν ανέδειξαν διαφορετική νομική προσέγγιση του θέματος ανάμεσα στα κράτη μέλη (π.χ. καλλυντικά προϊόντα ή φαρμακευτικά προϊόντα).

Στο εν τω μεταξύ , πολλές περιπτώσεις σοβαρών ανεπιθύμητων επιπτώσεων στην υγεία καταγράφηκαν σε πολλές χώρες της ΕΕ.

Τον Δεκέμβριο του 2019, η ομάδα εργασίας για τα οριακά προϊόντα αξιολόγησε αυτό το θέμα και θεώρησε ότι μια γνωμοδότηση SCCS θα ήταν χρήσιμη για την αξιολόγηση της ασφάλειας (έλλειψη) αυτών των προϊόντων.

Κανονισμός Καλλυντικών /ψηφιακή τάξη

Οξειδωτικές βαφές βλεφαρίδων/Κριτήρια Ασφάλειας-
Πύλες αναζήτησης πληροφοριών για συστατικά καλλυντικών

Η διαβούλευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων, των αρχών των χωρών της ΕΕ, των κατασκευαστών καλλυντικών προϊόντων, των παραγωγών σχετικών ουσιών, να υποβάλουν επιστημονικές πληροφορίες για αξιολόγηση της ασφάλειας για προσταγλανδίνες και τα ανάλογα τους.
Στόχος της συγκέντρωσης των δεδομένων, είναι η ανάθεση στην επιστημονική επιτροπή της ΕΕ για την ασφάλεια των καταναλωτών (SCCS), να αξιολογήσει την ασφάλεια των προαναφερθέντων καλλυντικών συστατικών.

Call for data on prostaglandins and their analogues used in cosmetic products
Published on: 22/06/2020