Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Προϊόντα μαλλιών και ενδοκρινικοί διαταράκτες

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα στις ΗΠΑ, έδειξε υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης ύποπτων για ενδοκρινικές διαταραχές χημικών , στο σύνολο των προϊόντων που εξετάστηκαν.
Ορισμένα δε από αυτά τα χημικά συστατικά απαγορεύονται ήδη στην ΕΕ αλλά και στην Πολιτεία της Καλιφόρνια …

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Silent Spring Institute
Εστίασε στις μαύρες αμερικανίδες και θεωρείται η πρώτη στο είδος που μετρά συγκεντρώσεις χημικών ουσιών που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές σε  προϊόντα μαλλιών που χρησιμοποιούνται από αυτή την ομάδα πληθυσμού.
Η επιλογή των μαύρων αμερικανίδων έγινε για δυο κυρίως λόγους :
Πρώτο γιατί προϊόντα όπως το ίσιωμα μαλλιών χρησιμοποιούνται πιο συχνά από αυτές τις γυναίκες
Και δεύτερο, γιατί με βάσει τα δεδομένα από τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, οι μαύρες γυναίκες έχουν υψηλότερα επίπεδα ορισμένων τοξικών ενώσεων στο  σώμα τους σε σύγκριση με τις λευκές γυναίκες.

Οι ερευνητές εξέτασαν 18 διαφορετικά προϊόντα για τα μαλλιά, από κρέμες ισιώματος ως και λοσιόν.
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως όλα τα προϊόντα περιείχαν χημικά συστατικά ύποπτα για ενδοκρινικές διαταραχές.
Επιπλέον , σε 11 από τα προϊόντα βρέθηκαν χημικές ουσίες που απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση  αλλά και στην Πολιτεία της Καλιφόρνια σύμφωνα με σχετικό ψήφισμα του 1986 γνωστό ως California’s Proposition 65. .
Επίσης ,στην συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων , δεν γινόταν αναφορά της ύπαρξης αυτών των συστατικών στις ετικέτες τους.
“Δυστυχώς, οι εταιρείες δεν υποχρεούνται να αποκαλύπτουν όλα όσα βρίσκονται στα προϊόντα τους, οπότε είναι δύσκολο για τους καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένες επιλογές”, σχολίασε ένας από τους ερευνητές .
Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην κατανόηση γιατί οι μαύρες γυναίκες έχουν υψηλότερα επίπεδα έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες από άλλες ομάδες του πληθυσμού…