Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πρωτοφανής μέθοδος μέτρησης της ηλικίας του δέρματος

Με την χρήση φθορίζουσας χρωστικής που εκπέμπει ακτίνες κοντά στην υπέρυθρη ακτινοβολία.
Όλες οι τρέχουσες τεχνικές εκτιμούν την ηλικία του δέρματος έμμεσα, για παράδειγμα μέσω της υγρασίας του δέρματος.
Μια ομάδα ερευνητών από την Κορέα , στο Ινστιτούτο Βασικών Επιστημών (IBS), συνέθεσαν μια φθορίζουσα βαφή το ElaNIR με σκοπό την απεικόνιση της ελαστίνης .
Το ElaNIR είναι μέλος φθοριζόντων χρωστικών “fluorescent dyes ” που μπορούν να εκπέμπουν ακτίνες κοντά στην υπέρυθρη ακτινοβολία.

Η μέθοδος βασίζεται σε ακτίνες με μήκη κύματος 700-900 νανόμετρα, τα οποία μπορούν να φθάσουν στην ελαστίνη λόγω της εξαιρετικής διαπερατότητας του δέρματος.
“Δεδομένου ότι η ελαστίνη βρίσκεται στον υποδόριο ιστό, είναι δύσκολο να απεικονιστεί με τις τρέχουσες μεθόδους. Επιπλέον, είναι μια πολύπλοκη πρωτεΐνη με μεταβλητές χημικές συνδέσεις και είναι φανερά δύσκολο να γίνει ένα μοντέλο για υπολογιστικές “

Το ElaNIR όχι μόνο εκπέμπει φθορισμό στην περιοχή κοντά στην υπέρυθρη ακτινοβολία, αλλά επιτρέπει επίσης την απεικόνιση δομών που περιέχουν ελαστίνη μέσω φωτοακουστικής φασματοσκοπίας.
Στην φωτοακουστική απεικόνιση, η απορροφούμενη φωτεινή ενέργεια μετατρέπεται σε υπερηχητικό ήχο, ο οποίος μπορεί να διεισδύσει στο δέρμα καλύτερα από το φθορισμό.
Ως αποτέλεσμα, η φωτοακουστική μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη χωρική ανάλυση σε σύγκριση με την απεικόνιση φθορισμού. .
Χάρη σε αυτή την τεχνική, οι επιστήμονες ήταν σε θέση να αποκτήσουν 3D τομογραφίες ανιχνεύοντας υπερηχητικά κύματα .

Πέρα από την αισθητική σκοπιά , η μέθοδος θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου της ελαστίνης στις βιολογικές διεργασίες και για την επαλήθευση της υγείας των αιμοφόρων αγγείων και των οργάνων..