Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πρόβλεψη της τοξικότητας των καλλυντικών χωρίς την χρήση ζώων

Τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού προγράμματος , που ολοκληρώθηκε το 2016/ προαναγγέλλουν την δυνατότητα εναλλακτικών μεθόδων για το ν έλεγχο της ασφάλειας των καλλυντικών .
Τα πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα NOTOX είχε ως στόχο , την ανάπτυξη και επικύρωση νέων μοντέλων σε υπολογιστές , ικανών να προβλέπουν τις πιθανές μακροπρόθεσμες τοξικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.
Ή έρευνα επικεντρώθηκε στο συκώτι , το κεντρικό όργανο για την εξάλειψη των τοξικών ουσιών από το σώμα.
Για το σκοπό αυτό , αναπτύχθηκαν εξαιρετικά πολύπλοκα υπολογιστικά μοντέλα που βασίζονταν σε συστήματα που χαρακτηρίζονταν από οργανοτυπικές καλλιέργειες.
Ειδικότερα οι ερευνητές στο NOTOX , δημιούργησαν ένα σύστημα για την καλλιέργεια 3D «οργάνων » που μιμούνται το ανθρώπινο συκώτι.
Χρησιμοποιώντας αυτό το κυτταρικό μοντέλο, – που ονομάστηκε HepaRG- οι ερευνητές ολοκλήρωσαν τις δοκιμές τοξικότητας, και μελέτησαν τις βιολογικές και διαρθρωτικές αλλαγές στα κύτταρα του συκωτιού .
Παράλληλα συνέδεσαν το μοντέλο HepaRG με άλλους τύπους κυττάρων .
Ετσι αναπτύχθηκαν ανθρώπινες οργανοτυπικές 3D καλλιέργειες διαφόρων συστημάτων κυττάρων του αποτελούνταν από βλαστικά κύτταρα HepaRG, πρωτογενή ανθρώπινα ηπατοκύτταρα, καθώς και καλλιέργειες ανθρώπινων βλαστικών κυττάρων .
Το NOTOX έχει επίσης δημιουργήσει βάση δεδομένων για την συλλογή ανεπιθύμητων παρενεργειών από ένα μεγάλο αριθμό πειραματικών συστημάτων.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος και τα αποτελέσματά του θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο –εφόσον υιοθετούν -στην χημική βιομηχανία ,καθώς και τις βιομηχανίες φαρμάκων και καλλυντικών .
Προβλέπεται , σημαντική μείωση των δοκιμών σε ζώα , αλλά και μείωση του φόρτου εργασίας κατ ά την διάρκεια της ανάπτυξης ενός προϊόντος