Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πρόγραμμα αξιολόγησης συστατικών 2020-2022

Ο Echa προτείνει 74 χημικά συστατικά για την αξιολόγηση των κρατών μελών το 2020-2022

Η πλειοψηφία των δεκατεσσάρων που θα εξεταστούν το επόμενο έτος είναι ύποπτα για Ενδοκρινικές διαταραχές  (EDCs)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Echa , θα ζητήσει από τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιολογήσουν 74 ουσίες στο πλαίσιο του κοινοτικού κυλιόμενου σχεδίου δράσης (Corap) για την περίοδο 2020-2022.

Το Corap περιέχει συστατικά για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι ενέχουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Δεκατέσσερα από αυτά προορίζονται για αξιολόγηση το 2020, ενώ 60 πρόκειται να αξιολογηθούν το 2021 και το 2022.
Οι περισσότερες από τις χημικές ουσίες που θα αξιολογηθούν το επόμενο έτος είναι πιθανοί ενδοκρινικοί διαταράκτες .

Το σχέδιο προγράμματος, περιλαμβάνει:

  • Μη εμπιστευτικά ονόματα ουσιών ·
  • Αριθμοί EC και CAS.
  • Δοκιμαστικό έτος αξιολόγησης ·
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας του προτεινόμενου κράτους μέλους αξιολόγησης
  • Μια ένδειξη του αρχικού τομέα ανησυχίας.

Η επιτροπή κρατών μελών του Echa θα διαμορφώσει το νέο σχέδιο Corap ως και τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Βάσει της γνωμοδότησης, ο Echa θα εγκρίνει και θα δημοσιεύσει την ενημέρωση του Corap για το 2020-2022 τον Μάρτιο.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης, τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους ένα χρόνο για να καταρτίσουν σχέδιο απόφασης με το οποίο θα ζητούν περαιτέρω πληροφορίες από τους αντίστοιχους καταχωρίζοντες των υπο εξέταση συστατικών προκειμένου να αποσαφηνίσουν τα πιθανά προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση.