Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πρόγραμμα μεσοθεραπείας

Πρόσβαση στην Επαγγελματική βιβλιοθήκη “Πρότυπα Αισθητικών Εφαρμογών”

από 31 Ιανουαρίου ως και 30 Οκτώβριου 2022

Μελετήστε τα υλικά στο δικό σας χρόνο χωρίς περιορισμούς και χρονοδιαγράμματα

Περιεχόμενα προγράμματος

Πρώτη ενότητα

Περίληψη του προγράμματος

 • Ενέσιμη
 • Μη ενέσιμη
 • Παρουσιάσεις /Ορισμοί
 • Μικροβελονισμός / τεχνικές /εφαρμογές
 • Πρόσωπο
 • Σώμα
 • Ενδείξεις/Αντενδείξεις

Δεύτερο μέρος

Συστατικά Μεσοθεραπείας

 • Κατηγορίες συστατικών
 • Δραστικά συστατικά για πρόσωπο
 • Δραστικά συστατικά σώμα
 • Συνδυασμός συστατικών Κριτικές αξιολογήσεις

Τρίτος μέρος

Κανονιστικό πλαίσιο
 • Νομολογία
 • Πρότυπα
 • Κριτικές αξιολογήσεις

Υποστηρικτικά Υλικά

 • Λεξικό – Ορολογία μεσοθεραπείας
 • Συστατικά μεσοθεραπείας -Προφίλ /αξιολογήσεις /γνωμοδοτήσεις
Πηγές

Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Μεθοδολογία μελέτης / Κόστος συμμετοχής/