Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πρόδρομος της γλουταθειόνης κατά της γήρανσης

Το GlyNAC θα μπορούσε να βελτιώσει πολλά συμπτώματα που σχετίζονται με την ηλικία

Μια πιλοτική κλινική μελέτη που διεξήχθη στο Baylor College of Medicine αποκαλύπτει ότι το συμπλήρωμα GlyNAC – ένας συνδυασμός γλυκίνης και Ν-ακετυλοκυστεΐνης προδρόμων της φυσικής αντιοξειδωτικής γλουταθειόνης – θα μπορούσε να βελτιώσει πολλά συμπτώματα που σχετίζονται με την ηλικία όπως η παρακμή της μυϊκής δύναμης.

Η γλουταθειόνη (glutathione, GSH), είναι οργανική χημική ένωση με σημαντική αντιοξειδωτική δράση στους ζωντανούς οργανισμούς. 
 Από βιοχημικής πλευράς είναι ένα τριπεπτίδιο, το μόριο του οποίου αποτελείται από μόρια τριών διαφορετικών αμινοξέων: του γλουταμινικού οξέος, της κυστεΐνης (που περιέχει και το μοναδικό άτομο θείου σε όλη την ένωση) και της γλυκίνης. 
 Η γλουταθειόνη  βρίσκεται σε αφθονία στους ζωικούς ιστούς και στις ζύμες, και λιγότερο στους ιστούς των φυτών. 
Ανήκει στις χρήσιμες για τον οργανισμό ουσίες που μπορεί να συνθέσει ο οργανισμός μόνος του από τα αμινοξέα που την αποτελούν. 
 Βιοσύνθεση της γλουταθειόνης γίνεται και σε βακτηρίδια, όπως τα κυανοβακτήρια και τα πρωτεοβακτήρια .
Είναι ενδιαφέρον ότι τα επίπεδα γλουταθειόνης σε ηλικιωμένους είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά των νεότερων ατόμων και τα επίπεδα οξειδωτικού στρες είναι πολύ υψηλότερα.

Η συγκεκριμένη μελέτη έδειξε ότι η αποκατάσταση των επιπέδων γλουταθειόνης παρέχοντας GlyNAC αντιστρέφει την ανεπάρκεια γλουταθειόνης,
Πιο συγκεκριμένα , οι ηλικιωμένοι που έλαβαν GlyNAC για 24 εβδομάδες είδαν βελτιώσεις σε πολλά χαρακτηριστικά ελαττώματα γήρανσης, όπως ανεπάρκεια γλουταθειόνης, οξειδωτικό στρες, μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, φλεγμονή, αντίσταση στην ινσουλίνη, ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, σωματικό λίπος, γονιδιωματική τοξικότητα, μυϊκή δύναμη, ταχύτητα βάδισης, ικανότητα άσκησης και γνωστική λειτουργία.
Τα οφέλη μειώθηκαν μετά τη διακοπή της συμπλήρωσης για 12 εβδομάδες.

Το συμπλήρωμα GlyNAC ήταν καλά ανεκτό κατά την περίοδο της μελέτης.

“Πιστεύεται ότι η διόρθωση χαρακτηριστικών γήρανσης θα μπορούσε να βελτιώσει ή να αντιστρέψει πολλές διαταραχές που σχετίζονται με την ηλικία και να βοηθήσει τους ανθρώπους να γερνούν με έναν πιο υγιεινό τρόπο”,

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα πως τα συνολικά ευρήματα της τρέχουσας μελέτης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά .Υποδηλώνουν ότι το συμπλήρωμα GlyNAC θα μπορούσε να είναι μια απλή και βιώσιμη μέθοδος για την προώθηση και τη βελτίωση της υγιούς γήρανσης σε ηλικιωμένους .

Baylor College of Medicine
GlyNAC improves strength and cognition in older humans

Σχετικά θέματα