Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πρόστιμα σε εταιρείες επιλεκτικής διανομής καλλυντικών

Για παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού
Βαρύτατα πρόστιμα που αθροιστικά φτάνουν τα 18,8 εκατομμύρια ευρώ ,επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε έξη εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χονδρεμπόριο καλλυντικών υψηλής ποιότητας και τιμής για καταστρατήγηση του ανταγωνισμού.
Συγκεκριμένα, κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας, η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία ως προς τον αριθμό των εμπλεκομένων εταιριών, ότι οι ακόλουθες εταιρίες χονδρεμπόρων καλλυντικών υψηλής ποιότητας και τιμής συμμετείχαν σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη για τον καθορισμό εκπτώσεων με αποτέλεσμα τον έμμεσο καθορισμό εύρους τιμών λιανικής:
ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε., ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, L’OREAL PRODUITS DE LUXE HELLAS Α.Ε., PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS Α.Ε.Β.Ε., NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS Α.Ε.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρεώνει τις εταιρείες να παύσουν τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον, με απειλή για κάθε μία από αυτές χρηματικής ποινής ποσού 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης, από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης και εφεξής.

Με ανακοίνωσή της η εταιρεία «Σαράντης », η οποία διατηρεί έμμεση συμμετοχή κατά ποσοστό 49% στην εταιρεία με επωνυμία ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ υποστηρίζει ότι:
(1) Ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ των διανομέων καλλυντικών επιλεκτικής διανομής στην Ελλάδα με σκοπό να οριστούν οι τιμές των καλλυντικών ή και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, και σε κάθε περίπτωση, ενώπιον της Επιτροπής δεν εμφανίστηκε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο προς τούτο, είτε από πορίσματα του ελέγχου που διεξήγαγε η Επιτροπή είτε από την ακροαματική διαδικασία.
(2) Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού να επιβάλει πρόστιμο έχει υποπέσει στη νόμιμη παραγραφή.
(3) Η βάση υπολογισμού του προστίμου το οποίο επεβλήθη στην εταιρεία (ετήσιες πωλήσεις στην αγορά καλλυντικών επιλεκτικής διανομής) είναι αυθαίρετη και ευρίσκεται εκτός πραγματικότητος.
Δείτε την απόφαση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού