Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πως μας αξιολογείτε ;

Αξιολόγηση σεμιναρίων 2017 με θέμα    “Μόνιμο  μακιγιάζ φρυδιών”

Την χρονιά αυτή πραγματοποιήσαμε δύο σεμινάρια με θέμα «Μόνιμο μακιγιάζ φρυδιών με την μέθοδο του microblading”.
Τα σεμινάρια ήταν χωρισμένα σε δυο ενότητες :
Α )Θεωρητική κατάρτιση on line (στο πρώτο σεμινάριο με σημειώσεις , βίντεο και τεστ γνώσεων, ενώ στο δεύτερο σεμινάριο με συμμετοχή σε online αίθουσα διδασκαλίας )
Β )Πρακτική εφαρμογή σε διήμερα σεμινάρια όπου την πρώτη ημέρα οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πρακτική εφαρμογή σε λατεξ και την δεύτερη ημέρα ανά  ομάδες  πρακτική εφαρμογή σε ζωντανά μοντέλα. 
Και στα δυο σεμινάρια συμμετείχαν συνολικά 32 άτομα .
Στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των σεμιναρίων που δόθηκαν στην συνέχεια σε όλες τις συμμετέχουσες απάντησαν συνολικά 25 άτομα.

Γενικά ευρήματα:

Ικανοποίηση δείχνει η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στους τομείς:
Θεωρητική εκπαίδευση στην online  αίθουσα διδασκαλίας (δεύτερο σεμινάριο)
Ικανότητα των εκπαιδευτικών στην παράδοση του σεμιναρίου
Σχετική ικανοποίηση δείχνει η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στους τομείς: 
Επίτευξη των προσωπικών τους στόχων
Διαθέσιμα αναλώσιμα για τις ανάγκες των σεμιναρίων
Οργανωτική υποστήριξη του σεμιναρίου πριν και κατά την διάρκεια υλοποίησής του
Αίθουσα διδασκαλίας
Στα παρασχεθέντα online υλικά  κατά την διάρκεια του πρώτου σεμιναρίου

Επιμέρους ευρήματα :

Έχουν επιτευχθεί οι προσωπικοί  σας στόχοι;

 • Απόλυτα απαντούν 6
 • Αρκετά απαντούν 14
 • Λίγο απαντούν   4
 • Καθόλου απαντά 1

Πια από τα παρακάτω κριτήρια θεωρείτε σημαντικά για την συμμετοχή σε ένα επόμενο σεμινάριο μόνιμου μακιγιάζ

 • Την επιτυχή πρακτική εξάσκηση σε latex απαντούν οι 14
 • Την παρακολούθηση προηγούμενου σχετικού εργαστηριακού σεμιναρίου απαντούν  8
 • Την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης μέσω της online αίθουσας απαντούν  3

Θα συμμετείχατε σε ένα επόμενο σεμινάριο με αποκλειστικό θέμα την ζωντανή εφαρμογή σε ζωντανά μοντέλα ;

 • Ναι απαντούν  12
 • Πολύ πιθανό απαντούν  9
 • Όχι απαντούν 4

Θα συμμετείχατε σε ένα επόμενο σεμινάριο με θέμα το microblading στην περιοχή ματιών ή χειλιών ;

 • Ναι απαντούν  15
 • Πολύ πιθανό απαντούν  10