Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πόσο αξιόπιστα είναι τα “αστέρια” στις κριτικές στο διαδίκτυο ;

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε για πλαστικούς χειρούργους θα μπορούσε να αφορά και κάθε επαγγελματία στο τομέα των υπηρεσιών .
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Northwestern Medicine University αναφέρεται στις κριτικές που γίνονται με την μορφή αστεριών για αισθητικές εφαρμογές που πραγματοποίησαν οι χρήστες τους διαδικτύου σε πλαστικούς χειρουργούς .
Το συμπέρασμα είναι πως αυτές οι αξιολογήσεις δεν είναι αξιόπιστες καθώς συνήθως τις κάνουν αυτοί που είναι είτε πολύ ευχαριστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι ενώ λείπει η μέση εκτίμηση .

Τα στοιχεία της έρευνας αφορούσαν το διάστημα Δεκέμβριο του 2016 και τον Ιανουάριο του 2017 σε πέντε μεγάλες πολιτείες των ΗΠΑ ,ενώ οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που διερευνήθηκαν ήταν η RealSelf, η Yelp και η Google. Έρευνα αξιολόγησε 1.077 κριτικές σε όλες τις πλατφόρμες, οι οποίες περιλαμβάνουν 935 θετικές και 142 αρνητικές κριτικές.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχαν σημαντικά περισσότερα σχόλια με 1 και 5 αστέρια από ότι με 2, 3 ή 4 αστέρια .
Οι ασθενείς με πιο ακραίες απόψεις (1 αστερι : ο χειρότερος χειρούργος ποτέ, ή 5 αστέρια: ο καλύτερος χειρούργος ποτέ) έχουν περισσότερες πιθανότητες να γράψουν μια κριτική online από εκείνους με πιο μέτριες απόψεις.
“Βρήκαμε ότι οι άνθρωποι που γράφουν μια κριτική είναι συνήθως αυτοί που είναι είτε πολύ ευχαριστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι , οπότε είναι δύσκολο για τον πολίτη να πάρει ισορροπημένες πληροφορίες“, δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας.
Οι ερευνητές προειδοποιούν πως η έκθεση των γιατρών σε κριτικές στο διαδίκτυο μπορεί να γίνει υποκατάστατο εμπειρίας.
Μπορεί να διαθέτετε 20 χρόνια επιτυχημένης επαγγελματικής δραστηριότητας αλλά στις μέρες μας οι ασθενείς πιστεύουν ότι κάποιος με 1.000 κριτικές, πρέπει να είναι πολύ καλύτερος έστω και με λιγότερη εμπειρία.Έτσι, η πανταχού παρούσα ποσότητα και ποιότητα των online κριτικών μπορεί να αντικαταστήσει όλο και περισσότερο την εμπειρία και την ικανότητα.”

Τέλος συστήνουν στους πολίτες ,να έχουν ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή ενός πλαστικού χειρουργού αντί να λαμβάνουν υπόψη τους τις αξιολογήσεις στο διαδίκτυο..