Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πότε η ατοπική δερματίτιδα απαιτεί συστημική θεραπεία;

Συστάσεις από επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Συμβουλίου για το έκζεμα.
Αν και οι περισσότεροι ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα (AD), αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την νόσο με τοπική φαρμακευτική αγωγή, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών χρειάζεται μια συστηματική θεραπεία.
Ως τα σήμερα δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που να καθορίζει πότε είναι απαραίτητη μια σχετική θεραπεία ..
Μια επιτροπή του Διεθνούς Συμβουλίου Εκζέματος , ανέπτυξαν για το σκοπό αυτό ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενή πριν την λήψη απόφασης για συστηματική θεραπεία, αφού έλαβε υπόψη της την υπάρχουσα βιβλιογραφία για το θέμα.
Ειδικότερα ,η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων προτείνει μια συστηματική και ολιστική προσέγγιση για την αξιολόγηση ασθενών με σοβαρά συμπτώματα AD και τις επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής πριν από τη συστηματική θεραπεία.
Τα βήματα που λαμβάνονται πριν από την έναρξη της συστηματικής θεραπείας περιλαμβάνουν την εξέταση εναλλακτικών ή ταυτόχρονων διαγνώσεων, την αποφυγή παραγόντων ενεργοποίησης, τη βελτιστοποίηση της τοπικής θεραπείας, την εξασφάλιση επαρκούς εκπαίδευσης ασθενούς / φροντιστή, τη θεραπεία της συνυπάρχουσας λοίμωξης, την εκτίμηση των επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής και την εξέταση του ενδεχομένου φωτοθεραπείας.
“Η απόφαση για την έναρξη της συστηματικής θεραπείας , πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση της σοβαρότητας και της ποιότητας ζωής λαμβάνοντας υπόψη τη γενική κατάσταση της υγείας του ατόμου, τις ψυχολογικές ανάγκες και τις προσωπικές στάσεις απέναντι σε συστηματικές θεραπείες”, καταλήγουν οι εμπειρογνώμονες .
Πηγές:
PubMed