Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πώς το άγχος οδηγεί στον εθισμό στο Facebook

Το άγχος μπορεί να έχει αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε ιστότοπους κοινωνικών μέσων όπως το Facebook. Εκείνοι που χρησιμοποιούν το κοινωνικό δίκτυο για να νοιώσουν κοινωνική υποστήριξη σε περιόδους άγχους, είναι πιο ευάλωτες στην ανάπτυξη διαταραχής εθισμού Facebook.

Φίλοι σε κοινωνικά μέσα όπως το Facebook ,μπορούν να αποτελέσουν μια μεγάλη πηγή παρηγοριάς κατά τη διάρκεια περιόδων πίεσης. Ωστόσο, εάν δεν λαμβάνουν υποστήριξη στον πραγματικό κόσμο , οι χρήστες με έντονο άγχος κινδυνεύουν να αναπτύξουν μια παθολογική εξάρτηση από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης – τον αποκαλούμενο εθισμό Facebook.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το Ruhr-Universität Bochum (RUB), και δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέρες .

Για τη μελέτη τους, οι ερευνητές αξιολόγησαν τα αποτελέσματα από μιας ηλεκτρονικής έρευνας που έλαβαν από 309 χρήστες του Facebook ηλικίας 18 έως 56 ετών.
Οι ερωτήσεις των ερευνητών αφορούσαν στην εξαγωγή του επιπέδου στρες, καθώς και της συνολικής κοινωνικής υποστήριξης που έλαβαν οι συμμετέχοντες εκτός σύνδεσης και σε απευθείας σύνδεση. Επιπλέον, οι χρήστες ερωτήθηκαν πόσο χρόνο ξοδεύουν καθημερινά στο Facebook και πώς αισθάνονται αν δεν μπορούν να είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο στρες, τόσο πιο βαθιά είναι η αφοσίωση στο Facebook

“Τα ευρήματά μας έχουν δείξει ότι υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της σοβαρότητας του καθημερινού στρες, της έντασης της αφοσίωσης στο Facebook και της τάσης να αναπτυχθεί ένας παθολογικός εθισμός στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης”.
Ταυτόχρονα, αυτό το φαινόμενο μειώνεται αν οι χρήστες λαμβάνουν υποστήριξη από την οικογένεια και τους φίλους στην πραγματική ζωή. Τα άτομα που δεν αντιμετωπίζουν μεγάλη υποστήριξη εκτός σύνδεσης κινδυνεύουν περισσότερο να αναπτύξουν μια σχέση εξάρτησης με το Facebook.

Ένας φαύλος κύκλος

Τα συμπτώματα του εθισμού περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το ότι οι χρήστες δαπανούν όλο και περισσότερο χρόνο στο Facebook, ασχολούνται συνεχώς με αυτό και αισθάνονται άβολα όταν δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο δίκτυο online.
Η παθολογική συμπεριφορά, με τη σειρά της, επηρεάζει τη ζωή τους εκτός σύνδεσης και μπορεί να τους παγιδεύει σε έναν φαύλο κύκλο. “Αυτή η πτυχή πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν αντιμετωπίζουμε ένα άτομο με παθολογική συμπεριφορά – ή υποψία παθολογικής συμπεριφοράς – στο Facebook“.