Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ρεφλεξολογία για διαχείριση της δυσκοιλιότητας

Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση δείχνει πως η ρεφλεξολογία στα πέλματα είναι αποτελεσματική στην λειτουργική δυσκοιλιότητα .
Με βάση αυτή τη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, η ρεφλεξολογία των ποδιών θεωρείται αποτελεσματική συμπληρωματική θεραπεία για την αντιμετώπιση της λειτουργικής δυσκοιλιότητας.
Απαιτούνται τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές με μακροχρόνια παρακολούθηση για περαιτέρω διερεύνηση.

Ιστορικό
Η ρεφλεξολογία των ποδιών έχει θεωρηθεί σημαντική συμπληρωματική θεραπεία για πολλά συμπτώματα που σχετίζονται με την υγεία, ειδικά για ορισμένες χρόνιες καταστάσεις όπως άγχος, , πόνος και κόπωση.
Η επίδραση της ρεφλεξολογίας στη λειτουργική δυσκοιλιότητα παραμένει αμφιλεγόμενη.
Ορισμένες μελέτες έδειξαν ότι είχε σημαντική επίδραση ενώ κάποιες άλλες δεν βρήκαν ανάλογα στοιχεία .

Ως εκ τούτου, διεξήχθη μια τεκμηριωμένη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών για τη διερεύνηση της επίδρασης της ρεφλεξολογίας των ποδιών στη λειτουργική δυσκοιλιότητα.
Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στο Complementary Therapies in Clinical Practice

Οι ερευνητές αναζήτησαν σχετικές μελέτες προκειμένου να συγκρίνουν τις μεθοδολογίες και τα ευρήματά τους
Απο τις 203 σχετικά μελέτες κρίθηκαν τελικά επιλέξιμες μόνο επτά.
Οι μελέτες αυτές συνέκριναν τη βελτίωση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη δυσκοιλιότητα μετά την παρέμβαση τόσο σε πειραματικές ομάδες εθελοντών όσο και σε ομάδες ελέγχου, αξιολογώντας τις βαθμολογίες των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη δυσκοιλιότητα.

Όλα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ρεφλεξολογία στα πέλματα μπορεί να βελτιώσει αποτελεσματικά τα συμπτώματα που σχετίζονται με τη δυσκοιλιότητα.
Ωστόσο, λόγω του μικρού αριθμού των συμπεριλαμβανόμενων μελετών και των μικρών τους μεγεθών δειγμάτων, τα τρέχοντα στοιχεία ήταν ανεπαρκή για να υποστηρίξουν την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας των ποδιών στη μείωση του ποσοστού υποτροπής, και στη βελτίωση του συμπτώματος.
. Απαιτούνται τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές με μακροχρόνια παρακολούθηση για περαιτέρω διερεύνηση.

Complementary Therapies in Clinical Practice:
Foot reflexology in the management of functional constipation: A systematic review and meta-analysis

Σχετικά Θέματα :