Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Σταματήστε να «στιγματίζετε» τα συντηρητικά στα καλλυντικά

Εταιρείες καλλυντικών υιοθετώντας τους σύγχρονους όρους μάρκετινγκ όπως «καλλυντικά χωρίς συντηρητικά» ,οδηγούν από μόνες τους στην συρρίκνωση των διαθέσιμων συντηρητικών, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία ….

Στο ετήσιο συνέδριο της πανευρωπαϊκής ένωσης βιομηχανίας καλλυντικών ( Cosmetics Europe) ,εκπρόσωπος της Κομισσιόν εξέφρασε την ανησυχία του για την συρρίκνωση των διαθέσιμων συντηρητικών.
«Οι ισχυρισμοί καλλυντικών χωρίς συντηρητικά , την στιγμή που η επιστημονική επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως μια λίστα συντηρητικών δεν εμπνέουν ανησυχία , θα μπορούσε να υπονομεύσει τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος μόλυνσης των προϊόντων , γεγονός που θα μπορούσε να έχει μεγάλη επίδραση στην ανθρώπινη υγεία».

Στην ΕΕ, τα συντηρητικά αποτελούν μέρος ενός «θετικού καταλόγου» συντηρητικών(παράρτημα V του κανονισμού καλλυντικών) , ενώ οι αξιολογήσεις ασφάλειάς τους διενεργούνται από την επιστημονική επιτροπή (SCCS) .

Αυτήν τη στιγμή στην λίστα υπάρχουν 132 συντηρητικά, όμως ο αριθμός τους βαίνει μειούμενος αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό για να επιτευχθεί η σωστή αποτελεσματικότητα.

Ο κίνδυνος συρρίκνωσης των συντηρητικών , οδήγησε την Cosmetics Europe να προχωρήσει στην διεξοδική καταγραφή των συντηρητικών που χρησιμοποιούν τα μέλη της
Στόχος της καταγραφής είναι η εξασφάλιση μιας ευρείας γκάμας αυτών των συστατικών που να βρίσκονται σε αρμονία με το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο …