Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Σταφυλόκοκκος και φραγμός του δέρματος

Ο επιδερμικός σταφυλόκοκκος υποστηρίζει τον φραγμό του δέρματος

Μελέτη δείχνει ότι το κοινό βακτήριο S. epidermidis βοηθά στην υποστήριξη του φραγμού του δέρματος δημιουργώντας προστατευτικά κεραμίδια.

Ο Σταφυλόκοκκος επιδερμίδας (Staphylococcus epidermidis) είναι μέρος της φυσιολογικής ανθρώπινης χλωρίδας (μικροβίωμα) και μπορεί να βρεθεί σε βλεννογόνιες μεμβράνες και στο δέρμα, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί μία από τις πιο κοινές αιτίες νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Ο Staphylococcus epidermidis είναι ένα Gram θετικό βακτήριο και ένα από τα περισσότερα από 40 είδη που ανήκουν στο γένος Staphylococcus.

Πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Cell Host & Microbe έδειξε σε ένα ζωικό μοντέλο , ότι το κοινό βακτήριο S. epidermidis βοηθά στην υποστήριξη του φραγμού του δέρματος δημιουργώντας προστατευτικά κεραμίδια.
Πιο συγκεκριμένα, Το S. epidermidis εκκρίνει μια σφιγγομυελινάση που αποκτά απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τα βακτήρια και βοηθά τον ξενιστή να παράγει κεραμίδια, το κύριο συστατικό του επιθηλιακού φραγμού που αποτρέπει την αφυδάτωση και τη γήρανση του δέρματος.
Σε μοντέλα ποντικών, το S. epidermidis αυξάνει σημαντικά τα επίπεδα κεραμιδίου του δέρματος και αποτρέπει την απώλεια νερού του κατεστραμμένου δέρματος με τρόπο που εξαρτάται πλήρως από τη σφιγγομυελινάση του.
Τα ευρήματά αποκαλύπτουν έναν συμβιωτικό μηχανισμό που καταδεικνύει έναν σημαντικό ρόλο της μικροχλωρίδας του δέρματος στη διατήρηση του προστατευτικού φραγμού του δέρματος.

Τα κεντρικά σημεία της μελέτης

• Το Staphylococcus epidermidis συμβάλλει στην ομοιόσταση του δερματικού φραγμού
• Το Staphylococcus epidermidi παράγει μια σφιγγομυελινάση που βοηθά στη δημιουργία προστατευτικών κεραμιδίων
•Το Staphylococcus epidermidis αποτρέπει την αφυδάτωση του δέρματος μέσω της δράσης του σφιγγομυελινάσης
Η σφιγγομυελινάση συμβάλλει στον αποικισμό του δέρματος του S. epidermidis

Commensal Staphylococcus epidermidis contributes to skin barrier homeostasis by generating protective ceramides

Περισσότερα ευρήματα

Βιβλιοθήκη Δέρμα & Αισθητική