Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Στα τριχοθυλάκια οφείλεται ή ίαση του δέρματος

Ο ρόλος των βλαστοκυττάρων των τριχοθυλακίων στη αναγέννηση του δέρματος

Μια ομάδα επιστημόνων έδειξε, ότι η επούλωση των φουσκάλων του δέρματος καθοδηγείται από τα βλαστοκύτταρα των τριχοθυλακίων και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα ίδια να καθυστερούν τη δική τους ανάπτυξη κατά την διαδικασία επούλωσης .
Η διαδικασία επούλωσης των ιστών στο ανθρώπινο σώμα έχει διερευνηθεί επαρκώς ειδικότερα στο δέρμα, καθώς αυτό χρησιμεύει ως στρώμα προστασίας από το περιβάλλον.
Παρ όλα αυτά ,ο τρόπος θεραπείας συγκεκριμένων τύπων τραυματισμών δεν είναι ακόμα κατανοητός.
Μια ομάδα επιστημόνων από την Ιαπωνία και την Ιταλία, χρησιμοποίησαν μοντέλα κυψελών δέρματος για να διερευνήσουν τις επιπτώσεις του τραυματισμού στην ανάπτυξη δερματικού ιστού.

Βλαστοκύτταρα των τριχοθυλακίων (hair follicle stem cells-HFSCs) 
 Τα  βλαστοκύτταρα των τριχοθυλακίων  εντοπίζονται στην περιοχή που καλείται bulge και βρίσκεται κάτωθεν του σμηγματογόνου αδένα. 
 Η τριχοσµηγµατογόνος μονάδα περιέχει πολυδύναμα  βλαστοκύτταρα τα οποία ενεργοποιούνται είτε κατά την έναρξη του κύκλου της τρίχας, είτε κατά το τραύµα για αποκατάσταση της επιδερμίδας, είτε για την αναγέννηση του σμηγματογόνου αδένα. 
 Τα HFSCs διαιρούνται µε αργούς ρυθμούς και πολλαπλές μελέτες έχουν πιστοποιήσει ότι από αυτά  τα κύτταρα προέρχεται και η αναγέννηση του τριχοθυλακίου. 

Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν τις δοκιμές τους σε ποντίκια . Διερεύνησαν τη διαδικασία επούλωσης παρακολουθώντας τις γονιδιακές εκφράσεις και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, εντοπίζοντας τις κυτταρικές σειρές και χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα.
Η ομάδα διαπίστωσε ,ότι ένας τύπος βλαστικών κυττάρων , τα βλαστοκύτταρα τριχοθυλακίων (HFSCs), διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επούλωση φουσκάλων .
Η δραστηριότητα επούλωσης πληγών των HFSCs συνοδεύεται από καθυστερημένη ανάπτυξη των Τα ευρήματα αποκάλυψαν την ισορροπία μεταξύ της επούλωσης των πληγών και της ανάπτυξης στο δέρμα, υποδεικνύοντας πολλές δυνατότητες για τη θεραπεία της φουσκάλας του δέρματος στους ανθρώπους.θυλακίων των τριχών στον αναγεννημένο δερματικό ιστό.

Τα ευρήματα αποκάλυψαν την ισορροπία μεταξύ της επούλωσης των πληγών και της ανάπτυξης στο δέρμα, υποδεικνύοντας πολλές δυνατότητες για τη θεραπεία της φουσκάλας του δέρματος στους ανθρώπους.

Hokkaido University: Hair follicles heal blisters at personal cost