Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Στην λίστα των επιτρεπόμενων συντηρητικών το HEPB

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου , σχέδιο τροποποίησης του κανονισμού καλλυντικών ,προκειμένου να συμπεριληφθεί το συστατικό HEPB στο παράρτημα V , ως επιτρεπόμενο συντηρητικό .

( Το παράρτημα V του κανονισμού περιλαμβάνει την λίστα των συντηρητικών που επιτρέπεται η χρήση τους στα καλλυντικά και που σήμερα αριθμούν συνολικά 59 επιτρεπόμενα συστατικά ).

Η σκοπούμενη τροποποίηση του Κανονισμού έρχεται μετά την υιοθέτηση της Γνώμης της επιστημονικής επιτροπής για τα καταναλωτικά προϊόντα (SCCS) για το HEPB

Σύμφωνα με αυτή την γνώμη . το hydroxyethoxyphenyl butanone (HEPB) ,είναι ασφαλές για χρήση ως συντηρητικό σε καλλυντικά που ξεπλένονται , σε προϊόντα στοματικής υγιεινής καθώς και σε καλλυντικά που παραμένουν στο δέρμα ε ε μέγιστη συγκέντρωση 0,7% όσον αφορά τον ερεθισμό των ματιών.

Η τροποποίηση του κανονισμού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τελευταίο τρίμηνο του έτους

Επαναλαμβανόμενος κύκλος επιμόρφωσης
Νέα έναρξη 6 Μαΐου
Μελετήστε στην θεματική ενότητα “ Περιορισμός συγκεκριμένων ουσιών” τα παραρτήματα του κανονισμού και την αξιολόγηση της ασφάλειας των καλλυντικών