Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Συγκριτική αξιολόγηση καρβοξυθεραπείας και PRPs για θεραπεία ραγάδων

Εξίσου ασφαλείς και αποτελεσματικές και οι δυο θεραπείες σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 7 Ιανουαρίου στο περιοδικό Journal of Cosmetic Dermatology .
Η Καρβοξυθεραπεία (Carboxytherapy ) , βασίζεται στην υποδόρια εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα (CO2) .
Η θεραπεία με Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια (Platelet Rich Plasma-PRP) χρησιμοποιεί ως βασικό συστατικό βιολογικό υλικό που λαμβάνεται απ ευθείας από τον ίδιο τον ασθενή

Και οι δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων και για θεραπείες κυτταρίτιδας ραγάδων και ουλών.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Tanta στην Αίγυπτο , συνέκριναν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της καρβοξυθεραπείας με εκείνη του PRP για τη θεραπεία των ραγάδων σε 20 ασθενείς .
Στους ασθενείς χορηγήθηκε στην δεξιά πλευρά καρβοξυθεραπεία και στην αριστερή PRP για τέσσερις συνεδρίες σε αντίστοιχες βδομάδες.
Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική βελτίωση και στις δυο πλευρές , αν και δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των θεραπειών σε σχέση με το ποσοστό βελτίωσης, απόκρισης (κλίμακα ταξινόμησης) ή την ικανοποίηση των ασθενών .
Συνιστώνται συμπληρωματικές μελέτες σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών για καλύτερες αξιολογήσεις και δοκιμές που συνδυάζουν και τις δύο μεθόδους“, προτείνουν οι ερευνητές.
Πηγές:
MedicalXpress