Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Συμπληρώματα με κολλαγόνο βοηθούν την ενίσχυση των νυχιών

Η από του στόματος χορήγηση συμπληρωμάτων με συγκεκριμένα βιοδραστικά πεπτίδια κολλαγόνου βελτιώνει την ανάπτυξη των νυχιών και μειώνει τα συμπτώματα των εύθραυστων νυχιών.
Αυτό προκύπτει από μι α μελέτη που δημοσιεύτηκε στο PubMed
Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η καθημερινή από του στόματος χορήγηση συμπληρωμάτων με πεπτίδια κολλαγόνου ανακουφίζει τα συμπτώματα των εύθραυστων νυχιών και βελτιώνει τον ρυθμό ανάπτυξης των νυχιών.
Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μια μικρή ελεγχόμενη μελέτη με την συμμετοχή 25 γυναικών.
Οι συμμετέχουσες λάμβαναν 2,5 γρ. συγκεκριμένων βιοδραστικών πεπτιδίων κολλαγόνου μία φορά την ημέρα για 24 εβδομάδες ακολουθούμενες από περίοδο εκτός θεραπείας 4 εβδομάδων.
Ο ρυθμός ανάπτυξης των νυχιών και η συχνότητα εμφάνισης σπασμένων ή ραγισμένων νυχιών καθώς και η αξιολόγηση των συμπτωμάτων και της συνολικής βαθμολογίας κλινικής βελτίωσης των εύθραυστων νυχιών ,αξιολογήθηκαν από έναν γιατρό κατά τη διάρκεια της θεραπείας και 4 εβδομάδες μετά τη διακοπή.

Τα ευρήματα έδειξαν πως η θεραπεία με βιοδραστικά πεπτίδια κολλαγόνου προήγαγε την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των νυχιών κατά 12% και μείωση της συχνότητας των σπασμένων νυχιών κατά 42%.
Επιπλέον, το 64% των συμμετεχόντων πέτυχε μια συνολική κλινική βελτίωση στα εύθραυστα νύχια .
Επομένως το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν , πως η καθημερινή χρήση αυτών των συμπληρωμάτων αυξάνει την ανάπτυξη των νυχιών και βελτιώνει τα εύθραυστα νύχια σε συνδυασμό με μια αξιοσημείωτη μείωση της συχνότητας των σπασμένων νυχιών.

Oral supplementation with specific bioactive collagen peptides improves nail growth and reduces symptoms of brittle nails