Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Συνεχίζονται τα πειράματα στα ζώα στην Ευρώπη ;

Μη κυβερνητική οργάνωση καταγγέλλει πως σε πάνω από  4 εκατομμύρια  ζώα έχουν γίνει  πειράματα στο διάστημα των δέκα χρόνων που ισχύει ο Κανονισμός απαγόρευσης και κατηγορεί την ΕΕ για καθυστέρηση στην επικύρωση εναλλακτικών των ζώων μεθόδων δοκιμών

Το θέμα της οριστικής απαγόρευσης των δοκιμών στα ζώα για προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά αποδεικνύεται περισσότερο περίπλοκο από ότι φαινόταν στην αρχή .
Ο κυρίαρχος κανόνας – σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού REACH -.είναι ότι τα ζώα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως έσχατη λύση – τα λεγόμενα τρία R (replacement, reduction and refinement).
Οι δοκιμές στα ζώα θα πρέπει να αντικατασταθούν με επικυρωμένες εναλλακτικές των ζώων  σύμφωνα με Κανονισμό Μεθόδων Δοκιμών (Test Method Regulation – TMR)
Η διαδικασία ωστόσο της επικύρωσης εναλλακτικών μεθόδων αποδείχτηκε χρονοβόρα και εξαιρετικά γραφειοκρατική καθώς παίρνει κατ ελάχιστον 9-12 μήνες ενώ στην συνέχεια χρειάζεται και την αποδοχή από τον ΟΟΣΑ ….

Η μη Κυβερνητική Οργάνωση Cruelty Free International , προσέφυγε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή , καταγγέλλοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κακοδιοίκηση ,καθώς η τελευταία παραβλέπει συστηματικά την μη ενημέρωση του καταλόγου των εναλλακτικών στα ζώα ν δοκιμών  που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών προϊόντων στο πλαίσιο του REACH.
Σύμφωνα με τη ΜΚΟ , παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις επικυρώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ το προσδοκώμενο διάστημα των 9-12 μηνών και σε πολλές περιπτώσεις αυτό καθυστερεί ως και τρία χρόνια μετά την αποδοχή τους από τον ΟΟΣΑ
Η ΜΚΟ ζήτησε από τον Διαμεσολαβητή να συστήσει στην Επιτροπή να καταργήσει το στάδιο του ΟΟΣΑ προκειμένου να μειώσει τις καθυστερήσεις
Σε ανάλυσή της δε υποστηρίζει πως περίπου 4εκ ζώα χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα για το REACH στα δέκα χρόνια του κανονισμού.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να απαντήσει μέχρι τις 31 Ιουλίου, στον διαμεσολαβητή. σε σχέση τις αιτιάσεις της ΜΚΟ

Τι συμβαίνει στα καλλυντικά

-Ο Κανονισμός περί καλλυντικών προβλέπει την συνολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για τα καλλυντικά προϊόντα και τις πρώτες ύλες τους.
-Με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το .2016 , κανένα προϊόν καλλυντικών με δοκιμές συστατικών του σε ζώα από όπου και αν προέρχονται , δεν επιτρέπεται να διακινούνται στην ευρωπαϊκή αγορά..
Στο δικαστήριο είχε προσφύγει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συστατικών Καλλυντικών )EFfCI ) που ζητούσε να αναγνωριστεί το δικαίωμα , να διακινούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα που περιέχουν συστατικά που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα, εφόσον οι δοκιμές αυτές είχαν γίνει κατόπιν απαιτήσεων τρίτων χωρών (Ιαπωνία και Κίνα).
Το δικαστήριο όμως είχε απέρριψε την προσφυγή κατηγορηματικά και με απόλυτη σαφήνεια!

Επίσης , τον Ιούλιο του 17 ο ευρωπαίος διαμεσολαβητής απέρριψε καταγγελία μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης σχετικά με την «παραπλανητική» προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τις δοκιμές σε ζώα για καλλυντικά προϊόντα.

Ωστόσο ….
Ο Κανονισμός REACH επιτρέπει δοκιμές σε ζώα για ορισμένα χημικά προϊόντα, μερικά από τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες καλλυντικών .
Τον Μάρτιο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια ανακοίνωση που εξηγούσε ότι ,”η απαγόρευση δοκιμών και εμπορίας που αναφέρονται στον κανονισμό καλλυντικών εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που οι δοκιμές σε ζώα διεξάγονται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας”.
Αυτή η ανακοίνωση μάλλον περιέπλεξε τα πράγματα παρά τα ξεκαθάρισε.
Γα το λόγο αυτό , ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ECHA, έσπευσε να δώσει τις ακόλουθες διευκρινήσεις(;) :
-Σε ουσίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε καλλυντικά , απαγορεύονται οι δοκιμές σε ζώα , εκτός αν απαιτείται δοκιμή για να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι από την έκθεση των εργαζομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.
-Σε ουσίες που χρησιμοποιούνται επίσης για μη αισθητικούς σκοπούς , μπορεί να πραγματοποιηθούν δοκιμές σε ζώα , ως έσχατη λύση, για όλες τις παραμέτρους που αφορούν την υγεία του ανθρώπου.
-Οι δοκιμές σε ζώα μπορεί να πραγματοποιηθούν , ως έσχατη λύση, για όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που καθορίζονται από το κανονισμό REACH (ανεξάρτητα αν η ουσία χρησιμοποιείται ή όχι μόνο για λόγους αισθητικής)
-Σε περίπτωση που η ουσία χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αισθητικής, υπάρχει η δυνατότητα να “παραιτηθεί” (προσαρμόσει) τις παραμέτρους για την υγεία του ανθρώπου, προκειμένου να αποφεύγονται οι δοκιμές σε ζώα.
Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι ο καταχωρίζων δεν χρειάζεται να αξιολογήσει τους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση των εργαζομένων. …