Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Συντηρητικά & αρώματα ενοχοποιούνται για αλλεργικές αντιδράσεις

Αυξημένες αλλεργίες που προκαλούνται από καλλυντικά ,διαπιστώνει το Ολλανδικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος RIVM.
Σύμφωνα με το RIVM ,οι ισοθειαζολινόνες (συντηρητικά ) και τα αρώματα ,προκαλούν τις πιο συχνά αλλεργικές αντιδράσεις .

Το Ολλανδικό ινστιτούτο παρακολουθεί τις καταγγελίες δερματολόγων εντός του συστήματος παρακολούθησης επιτήρησης (CESES) από το 2009.
Οι κοινοποιήσεις των δερματολόγων περιγράφουν “ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αποδίδονται στη χρήση καλλυντικών προϊόντων υπό κανονικές και προβλέψιμες συνθήκες”
Στην έκθεση του το ινστιτούτο εξετάζει 90 κοινοποιήσεις που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της CESES μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και 2017.
Διαπίστωσε ότι τα συντηρητικά ισοθειαζολινόνης προκάλεσαν το 21% των αλλεργικών αντιδράσεων και τα αρώματα το 46%.
Έχουν επίσης αναφερθεί τρεις περιπτώσεις αλλεργικών αντιδράσεων σε (μεθ) ακρυλικά άλατα σε προϊόντα νυχιών.

Το ερύθημα και ο κνησμός ήταν τα πιο συχνά αναφερόμενα συμπτώματα αλλεργίας ,ενώ τα προϊόντα για το δέρμα και τα μαλλιά ήταν οι πιο συχνά αναφερόμενοι τύποι προϊόντων.
Οι περισσότερες από τις αντιδράσεις που αναφέρθηκαν ήταν στο πρόσωπο και τα χέρια.

Το RIVM υπογραμμίζει ότι θα παρακολουθεί στενά αυτά τα προϊόντα, καθώς αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.