Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Συστατικά για νύχια χαρακτηρίζονται επικίνδυνα απο την Σουηδία

Οι Αρχές της Σουηδίας απέσυραν και απαγόρευσαν την άνοιξη του 2016 , την κυκλοφορία σειράς προϊόντων νυχιών που περιέχουν συγκεκριμένα συστατικά χρησιμοποιούμενα ευρέως για την ενίσχυση και επιμήκυνση των νυχιών .

Τα προϊόντα αυτά κοινοποιήθηκαν από τους Σουηδούς μέσω του συστήματος Rapex ως εκθέτοντας τους καταναλωτές σε κίνδυνο..
Κατόπιν αυτού ,το Τμήμα Υγείας και Τεχνολογίας Καλλυντικών της Κομισσιόν, καλεί σε δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση των κινδύνων των παρακάτω συστατικών:

HEMA(μεθακρυλικό υδροξυαιθύλιο ( hydroxyethyl methacrylate) που βοηθά στην πρόσφυση του ακρυλικού και τζελ στην επιφάνεια του νυχιού.
DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE ( τριμεμεθυλεξύλιο δικαρβαμικού) που χρησιμοποιείται για το χτίσιμο την ενίσχυση και την επιμήκυνση του νυχιού
Και τις ενώσεις URETHANE ACRYLATE (Ακρυλικά ουρεθάνης )
Τον Αύγουστο του 2014, η Σουηδία κοινοποίησε μέσω του συστήματος RAPEX, ότι αποσύρει και απαγορεύει την κυκλοφορία σειράς βερνικιών νυχιών , καθώς αυτά παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.
Κατά τους Σουηδούς , τα προϊόντα που περιέχουν τα συγκεκριμένα συστατικά και εφαρμόζονται στο νύχι με την χρήση λαμπτήρων LED για την σκλήρυνση του νυχιού , αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τους καταναλωτές, δεδομένου ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα νύχια ή / και τα χέρια.
Το 2015 , η Σουηδία συνέταξε προκαταρκτική μελέτη που τεκμηριώνουν την επικινδυνότητα των εν λόγω συστατικών .
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα μέτρα που έλαβε η Σουηδία είναι δικαιολογημένα ή όχι , η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους (βιομηχανία , παραγωγούς των εν λόγω συστατικών ,καταναλωτικές οργανώσεις κλπ), να καταθέσουν τα επιστημονικά δεδομένα τους ως προς την ασφάλεια ή μη των εν λόγω συστατικών.
Ιδιαίτερα ζητά πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των καλλυντικών προϊόντων στα οποία χρησιμοποιούνται, τα επίπεδα συγκέντρωσης σε συγκεκριμένα προϊόντα και τη λειτουργία τους (-ες) , καθώς και τα δεδομένα που αφορούν όλα τα τοξικολογικά των τελικών προϊόντων .
Στην συνέχεια , η επιστημονική επιτροπή της Κομισσιόν SCCS, θα αξιολογήσει τα ευρήματα και θα συντάξει την τελική της Γνώμη .