Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Συστατικά για τεχνητά νύχια και ασφάλεια

-Μικρή είναι η πιθανότητα τα μονομερή να απορροφηθούν διαμέσου του νυχιού όταν εφαρμόζονται κατάλληλα
-Η αφαίρεση / αντικατάσταση προηγούμενων εφαρμογών μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική έκθεση των επαγγελματιών αν δε λαμβάνονται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα
-Το ενδεχόμενο ευαισθητοποίησης σε μονομερή είναι πιθανό να είναι υψηλότερο μεταξύ των επαγγελματιών

Αυτά είναι τα κεντρικά συμπεράσματα της Γνώμης που δημοσίευσε τον περασμένο Δεκέμβριο η η επιστημονική επιτροπή της Κομισσιον SCCS για τα συστατικά HEMA και di-HEMA .
Και τα δυο είναι δραστικά συστατικά που εφαρμόζονται τοπικά σε συστήματα τεχνικών νυχιών ωριμασμένα με υπεριώδες (UV) φως.
Το 2014 οι σουηδικές αρχές απέσυραν από την αγορά σειρές βερνικιών που περιείχαν αυτά τα συστατικά , με το αιτιολογικό πώς η σκλήρυνση τους με τη χρήση λυχνίας LED συνιστά σοβαρό κίνδυνο καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αλλεργία κατά την επαφή και να προκαλέσει βλάβη στα νύχια και / ή τα χέρια.
Το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με σκοπό την διαμόρφωση δεδομένων ασφαλείας για τα δυο συστατικά .
Ως αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης είναι η Γνώμη που δημοσιεύτηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2017
Η SCCS κλήθηκε να απαντήσει σε δυο καίρια ερωτήματα :
Α )Αν θεωρεί , υπό το φως των νέων δεδομένων, ότι τα μονομερή ΗΕΜΑ και di-HEMA είναι ασφαλή σε συγκεντρώσεις έως και 35% και 99% αντίστοιχα όταν χρησιμοποιούνται σε τοπικάι συστήματα μοντελοποίησης τεχνητών νυχιών με UV- ακτινοβολία .
Β ) Αν θεωρεί ότι χρειάζονται περισσότερα επιστημονικά δεδομένα για την χρήση αυτών των συστατικών σε καλλυντικά προϊόντα.
Τα συμπεράσματα
1. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η κανονική επιφάνεια του νυχιού λειτουργεί ως ένα καλό εμπόδιο για την διείσδυση των χημικών ουσιών εν γένει, και ότι τα δύο μονομερή πολυμερίζονται ταχέως μέσω της σκλήρυνσης με υν
Αυτό αφήνει πολύ μικρή πιθανότητα να απορροφηθεί σε οποιαδήποτε αξιόλογο ποσό διαμέσου της του πλάκας νυχιού .
Με βάση τα ανωτέρω, τα δυο συστατικά είναι ασφαλή εφόσον εφαρμόζεται κατάλληλα στην πλάκα νυχιού σε συγκεντρώσεις έως και 35% και 99% αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι η χρήση τους περιορίζεται στην επιφάνεια του νυχιού μόνο και η επαφή με το παρακείμενο δέρμα αποφεύγεται.
2. Απαιτούνται πιο αναλυτικά δεδομένα προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο άλλων ευαισθητοποιητών που μπορεί να είναι παρόντες ως προσμίξεις κατά την διαδικασία πολυμερισμού των δυο συστατικών.
3 Η αφαίρεση / αντικατάσταση προηγούμενων εφαρμογών μπορούν να παράγουν σωματίδια σκόνης που μπορεί να οδηγήσουν σε αναπνευστική έκθεση των επαγγελματιών ανάλογα με την περίπτωση και αν δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.
4. Το ενδεχόμενο ευαισθητοποίησης σε μονομερή είναι πιθανό να είναι υψηλότερο μεταξύ των επαγγελματιών παρά των καταναλωτών .
5 .Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη δημοτικότητα των τεχνητών νυχιών και την ενδεχόμενη χρήση από καταναλωτές στο σπίτι, θα πρέπει να ενταθεί η επιτήρηση και επίβλεψη για την πιθανότητα αύξησης της συχνότητας κρουσμάτων ευαισθητοποίησης .
Πηγές :
Ec.Europa