Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Συστατικά σε μορφή nano

Δημόσια Διαβούλευση για συστατικά καλλυντικών σε μορφή nano

Στις 10 Νοεμβρίου κλείνει η δημόσια διαβούλευση για συστατικά σε μορφή nano που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά.

Η διαβούλευση αφορούσε τα εξής συστατικά:

Κολλοειδής χρυσός , λευκόχρυσος κολλοειδής λευκόχρυσος , χαλκός και κολλοειδής χαλκός

Στόχος της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση δεδομένων για τα παραπάνω συστατικά,ενώ στο δημόσιο διάλογο συμμετέχουν ακαδημαϊκά ιδρύματα καθώς και εκπρόσωποι της βιομηχανίας καλλυντικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή της εκφράζει την ανησυχία της για αυτά τα συστατικά λόγω του υ ενδεχομένου να εισέρχονται στα κύτταρα μέσω δερματικής απορρόφησης ή μέσω της βλεννογόνου μεμβράνης.
Η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτήσει την επιστημονική επιτροπή SCCS , να αξιολογήσει την ασφάλεια των συγκεκριμένων νανοϋλικών.
Ως εκ τούτου, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν, κάθε σχετική επιστημονική πληροφορία σχετικά με την ασφάλεια αυτών των συστατικών προκειμένου στην συνέχεια η SCCS να προχωρήσει στην τελική αξιολόγηση

Το ιστορικό της διαβούλευσης

Ο ορισμός του νανουλικού που αναφέρεται στον κανονισμό καλλυντικών καλύπτει μόνο τα υλικά της νανοκλίμακας που κατασκευάζονται σκόπιμα και είναι αδιάλυτα (π.χ. μέταλλα, οξείδια μετάλλων, υλικά άνθρακα κλπ.)
Ο κανονισμός δεν καλύπτει αυτά που είναι διαλυτά ή αποικοδομήσιμα / μη ανθεκτικά στα βιολογικά συστήματα (π.χ. λιποσώματα, γαλακτώματα, κλπ).
Επι πλέον , ο κανονισμος απαιτεί να κοινοποιούνται στην Επιτροπή όλα τα καλλυντικά προϊόντα εκτός των χρωστικών, των συντηρητικών και των φίλτρων UV που περιέχουν νανοϋλικά 6 μήνες πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά.
Εάν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια ενός νανοϋλικού, η Επιτροπή αναθέτει στην SCCS να διενεργήσει πλήρη αξιολόγηση των κινδύνων.

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά

Κέντρο Γνωσης- Πλατφόρμα Αυτομόρφωσης