Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Συσχέτιση μεταξύ της βιταμίνης D και της ευαισθησίας στη λεύκη

Συσχέτιση μεταξύ των πολυμορφισμών των υποδοχέων της βιταμίνης D και της ευαισθησίας στη λεύκη: Μια ενημερωμένη μετα-ανάλυση
Λεύκη 
Απώλεια χρωστικής στο δέρμα λόγω αυτοάνοσης καταστροφής των κυττάρων που δίνουν στο δέρμα το χρώμα του
Πρόωρο γκριζάρισμα του τριχωτού της κεφαλής και / ή των μαλλιών του προσώπου
Είναι μια πολυπαραγοντική κατάσταση που σχετίζεται τόσο με γενετικούς όσο και με μη γενετικούς παράγοντες και χαρακτηρίζεται από την απουσία μελανοκυττάρων στο δέρμα  λόγω της καταστροφής τους. 
Ο υποδοχέας βιταμίνης  D (VDR)
 
Πολυμορφισμοί VDR  Συνιστουν  το δραστικό παράγωγο της Βιταμίνης D.
 ρυθμίζει την κυτταρική ανάπτυξη, την κυτταρική διαφοροποίηση
και την κυτταρική απόπτωση.
• Επιτρέπει στο κύτταρο να αποκρίνεται στα εξωκυττάρια ερεθίσματα με τη
μεταγραφική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης.
Τα μέλη της οικογένειας παρουσιάζουν μικρή συγγένεια για τους εκάστοτε στόχους

Οι πολυμορφισμοί του υποδοχέα της βιταμίνης D (VDR) μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ευαισθησία στη λεύκη. Έχουν γίνει πολλές μελέτες που εξετάζουν τις συσχετίσεις μεταξύ των πολυμορφισμών VDR και του κινδύνου λεύκης, αλλά τα συμπεράσματα είναι ακόμη προς συζήτηση.

Αυτή η μελέτη είχε στόχο να καθορίσει εάν οι πολυμορφισμοί στο VDR σχετίζονται με την ευαισθησία στη λεύκη.
Τα ευρήματα έδειξαν ότι στον ασιατικό πληθυσμό, οι πολυμορφισμοί ApaI και BsmI στο VDR έχουν συσχετιστεί με την ευαισθησία στη λεύκη.

journal of cosmetic dermatology -Association between vitamin D receptor polymorphisms and vitiligo susceptibility: An updated meta-analysis