Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Σχέση κυτταρίτιδας με τα επίπεδα σιδήρου στο αίμα

Η ύπαρξη υπερβολικού σιδήρου στο αίμα μπορεί να προκαλέσει δερματικές λοιμώξεις.

Μια παγκόσμια μελέτη που διερεύνησε το ρόλο του σιδήρου στην πρόκληση διαφόρων ασθενειών διαπίστωσε.ότι μεγάλη ποσότητα σιδήρου μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο βακτηριακών δερματικών λοιμώξεων συμπεριλαμβανομένης και της κυτταρίτιδας.

Τα ευρήματα της μελέτης που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό PLOS Medicine , προήλθαν από την ανάλυση γενετικών και κλινικών δεδομένων περίπου 500.000 ατόμων καταχωρημένων στη βρετανική Biobank.

Οι θετικές επιδράσεις του σιδήρου είναι καλά τεκμηριωμένες και εξίσου τεκμηριωμένοι είναι και οι κίνδυνοι για την υγεία από την έλλειψή του .
Αντίθετα, πολλές μελέτες δεν έχουν διερευνήσει τις αρνητικές επιπτώσεις της περίσσειας σιδήρου, η οποία μπορεί να προκαλέσει ηπατική νόσο, καρδιακά προβλήματα και μερικές φορές διαβήτη.
Τα υψηλά επίπεδα σιδήρου μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο βακτηριακών δερματικών λοιμώξεων, όπως κυτταρίτιδα (βακτηριακή λοίμωξη που επηρεάζει τα εσωτερικά στρώματα του δέρματος) και αποστήματα.

Αυτή η παγκόσμια μελέτη ,είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί μεγάλης κλίμακας πληθυσμιακά δεδομένα για να διερευνήσει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ υψηλών επιπέδων σιδήρου και βακτηριακών δερματικών λοιμώξεων.

“Στη μελέτη αυτή, έχουμε παράσχει αποδείξεις ότι ο σίδηρος συνδέεται με ορισμένες ασθένειες. Το επόμενο βήμα είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η άμεση χειραγώγηση των επιπέδων σιδήρου βελτιώνει τα αποτελέσματα της υγείας μέσω κλινικών δοκιμών”.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι χρειάζονται και κλινικά δεδομένα πριν επιχειρήσουν να χειριστούν τον σίδερο στην αντιμετώπιση ασθενειών .

Associations of genetically determined iron status across the phenome: A mendelian randomization study