Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Σχεδιασμός περιγράμματος On demand

Βιντεοσκοπημένo Σεμινάριo

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 95  λεπτών που  γίνεται παρουσίαση  των τεχνικών σχεδιασμού περιγράμματος   φρυδιών ,βλεφάρων και χίλιων  για εφαρμογή μόνιμου μακιγιάζ    

Μαθησιακά υλικά:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το πλήρες σεμινάριο , συνοδευόμενο με το αντίστοιχα powerpoint καθώς και πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του μόνιμου μακιγιάζ

Κέντρο Γνώσης

Διασύνδεση του προγράμματος με τις βάσεις δεδομένων στο Κέντρο Γνώσης

Περισσότερα βιντεοσκοπημένα σεμινάρια

Πρόσβαση συμμετοχής

Σύνδεση στην ομάδα Συνδρομητών