Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Σύγκριση μονοπολικής και διπολικής θεραπείας ραδιοσυχνοτήτων στο πρόσωπο

Οι ραδιοσυχνότητες ειναι αποτελεσματικες στην ενυδατωση του δερματος
Η διπολικη μεθοδος εχει καλυτερα αποτελεσματα σε γυναικες ανω των 40 ετων

Αυτα προκυπτουν σε ερευνα που δημοσιευτηκε αυτο το μηνα στο Journal Of Clinical and Aesthetic Dermatology

Η παρούσα έρευνα συνέκρινε την αποτελεσματικότητα της μεθόδου μονοπολικής ραδιοσυχνότητας με αυτή της διπολικής μεθόδου στο δέρμα του προσώπου γυναικών σε επιλεγμένες ηλικιακές ομάδες.

Στη μελέτη συμμετείχαν 150 γυναίκες με καλή γενική υγεία και υγιές δέρμα.
Αποτελέσματα. Τα καλύτερα αποτελέσματα, υποδεικνύοντας βελτίωση της επιδερμικής ενυδάτωσης παρατηρήθηκαν για τη μέθοδο διπολικής ραδιοσυχνότητας στην ηλικιακή ομάδα 40-49 ετών και στην ομάδα 50-59 ετών.

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν η θεραπεία με ραδιοσυχνότητες με τη μονο- και διπολική μέθοδο αύξησε το επίπεδο ενυδάτωσης της επιδερμίδας, καθώς και αν διατήρησε τον τόνο των δομών του προσώπου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιβεβαιώθηκε η θετική επίδραση της θεραπείας με ραδιοσυχνότητες στην καλή λειτουργία του επιδερμιδικού φραγμού, στην ενυδάτωση της επιδερμίδας, στην αναδιαμόρφωση των δομών του χορίου με αλλαγή της τάσης των ινών κολλαγόνου. Επιπλέον, αναφέρθηκαν αποκλίσεις μεταξύ των μετρήσεων σε ηλικιακές ομάδες μετά την εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων δοκιμής που πραγματοποιήθηκαν σε χρονικά διαστήματα. Σημαντικό στοιχείο ήταν η προσπάθεια συσχέτισης της παρακολούθησης των επιδράσεων της θεραπείας με ραδιοσυχνότητες με την περίοδο ενυδάτωσης και την ογκομετρική επίδραση του δέρματος του προσώπου, κάτι που δεν έχει ακόμη αναφερθεί στη βιβλιογραφία.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η θεραπεία με ραδιοσυχνότητες όχι μόνο αύξησε σημαντικά τόσο τον τόνο του δέρματος όσο και την πυκνότητα του προσώπου, αλλά επίσης επέμενε και μετά τη θεραπεία στις επιλεγμένες ηλικιακές ομάδες. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα τόσο της μονο- και της διπολικής μεθόδου συνέβαλαν στη βελτίωση που παρέμεινε μέχρι την τελευταία παρακολούθηση, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου.

Τα ευρηματα της ερευνας

Η εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων, τόσο σε ό,τι αφορά τη μονοπολική όσο και τη διπολική θεραπεία, είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη ενυδάτωση των επιδερμικών δομών και με αποτέλεσμα την καλύτερη τάση του δέρματος του προσώπου.
Παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ των τιμών σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, με τα καλύτερα αποτελέσματα θεραπείας να παρατηρούνται για τη διπολική μέθοδο στην ηλικιακή ομάδα III (40-49 ετών) και IV (50-59 ετών), μετά την εκπομπή δεύτερου κύματος.
Οι μη επεμβατικές βιοφυσικές μέθοδοι αξιολόγησης των παραμέτρων του δέρματος του προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης της λειτουργίας φραγμού της κερατίνης στιβάδας (tewametry) και της μέτρησης της επιδερμικής ενυδάτωσης (κερατομετρία), αποτελούν μια αξιόπιστη μέθοδο για την αξιολόγηση μιας 4μηνης θεραπείας με ραδιοσυχνότητες.

Η ανάλυση των μετρήσεων σύνθετης αντίστασης του δέρματος που διεξήχθη σε μια μεγάλη ομάδα ερωτηθέντων επιβεβαίωσε τις υποθέσεις άλλων ερευνητών σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης ερευνητικών μεθόδων στην παρακολούθηση των επιπτώσεων μετά από μη επεμβατική θεραπεία με ραδιοσυχνότητες.
Στην πραγματικότητα, η θεραπεία με ραδιοσυχνότητες όχι μόνο αύξησε σημαντικά το πρόσωπο ένταση και πυκνότητα του δέρματος, αλλά και παρέμεινε μετά την ολοκλήρωσή του στις επιλεγμένες ηλικιακές ομάδες.

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τόσο με τη μονοπολική όσο και με τη διπολική μέθοδο, οδήγησαν σε βελτίωση που κράτησε μέχρι την τελευταία εξέταση παρακολούθησης και ένα μήνα μετά το τέλος της θεραπείας. Ως εκ τούτου, η έρευνα έδειξε ότι η θεραπεία που περιλαμβάνει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο με ραδιοσυχνότητες βελτίωσε την ενυδάτωση του δέρματος του προσώπου σε γυναίκες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.

Comparing the Efficacy of Monopolar and Bipolar Radiofrequency Treatment on Facial Skin in Women+