Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Σύμπλεγμα νανοσωματιδίων για την ενίσχυση της βιοσυμβατότητας στο δέρμα

Μοριακή βιοσυμβατότητα ενός συμπλέγματος νανοσωματιδίων αργύρου  (AgNP)  με οξείδιο γραφενίου  (GO)   στο ανθρώπινο δέρμα
Σύμπλεγμα AgNP + GO

O άργυρος, είναι ένα φυσικό απολυμαντικό και αντισηπτικό και χρησιμοποιείται σε συνθέσεις καλλυντικών κυρίως για δερματικές παθήσεις
Επιδεικνύει αντιφλεγμονώδεις και ενισχυτικές ιδιότητες του μικροβιώματος σε δερμοκαλλυντικές εφαρμογές.
Ωστόσο τα νανοσωματίδια αργύρου (AgNP) μπορούν να μεταναστεύσουν σε ιστούς και κύτταρα του σώματος, καθώς και σε συσσωματώματα, γεγονός που μειώνει την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους για την αντιμικροβιακή προστασία του δέρματος.
Το οξείδιο του γραφενίου (GO), με μια εξαιρετικά λεπτή δομή νιφάδων, που σύμφωνα με την τρέχουσα μελέτη μπορεί να είναι φορέας AgNP που σταθεροποιεί την κίνησή τους χωρίς να αναστέλλει τις αντιβακτηριακές τους ιδιότητες.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Pharmaceutics την 1 July 2022 και είχε σαν κεντρικό στόχο την διερεύνηση της συμβατότητας του οξειδίου του γραφενίου με τα νανοσωματίδια αργύρου (AgNPs) για τη βελτίωση της σταθερότητας και της βιοσυμβατότητάς τους με το δέρμα.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα AgNPs μπορούν να συσσωματωθούν, γεγονός που μειώνει την αντιμικροβιακή τους αποτελεσματικότητα για το δέρμα.
Ωστόσο, το οξείδιο του γραφενίου (GO), με μια «υπερ-λεπτή» δομή νιφάδων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας για να τα σταθεροποιήσει χωρίς να αναστέλλει τις αντιβακτηριακές τους ιδιότητες.
Το σύμπλοκο AgNP-GO δεν επηρέασε τη γονοτοξικότητα και το μεταβολισμό του ιστού.

Επιπλέον, έδειξε θετική επίδραση στη μικρο- και υπερ-δομή του μοντέλου δέρματος.

Συμπερασματικά, η συνεργιστική δράση του AgNP και του GO ως σύμπλεγμα μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία ανανέωσης της επιδερμίδας, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για χρήση ως υλικό για επαφή με το δέρμα.

Molecular Biocompatibility of a Silver Nanoparticle Complex with Graphene Oxide to Human Skin in a 3D Epidermis In Vitro Model