Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Σύνθεση γαλακτωμάτων με φυσικά υγραντικά ως εναλλακτικά του νερού

Ερευνητές αναλύουν εναλλακτική στρατηγική διατήρησης σε γαλακτώματα που βασίζεται στη μείωση της δραστηριότητας του νερού με τη χρήση φυσικών υγραντικών.
Η εργασία που δημοσιεύτηκε στο Cosmetics (Μάιος 2022) περιγράφει πώς η μείωση της δραστηριότητας του νερού σε γαλακτώματα o/w με τη χρήση φυσικών υγραντικών μπορεί να προσφέρει μια στρατηγική διατήρησης της σύνθεσης βελτιώνοντας παράλληλα τη λειτουργία φραγμού του δέρματος.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν συνδυασμό φυσικών υγραντικών (γαλακτικό νάτριο, προπανοδιόλη, ερυθριτόλη, βεταΐνη και νάτριο PCA) για να μειώσουν τη δραστηριότητα νερού των γαλακτωμάτων o/w χρησιμοποιώντας τα συνιστώμενα επίπεδα ασφαλούς χρήσης από το Αμερικανικό Cosmetic Ingredient Review (CIR).
Τα γαλακτώματα υποβλήθηκαν σε δοκιμασία πρόκλησης για μικροβιακή σταθερότητα και αξιολογήθηκαν σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με αντιβράχιο μελέτη για επιδράσεις φραγμού του δέρματος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές , για πρώτη φορά, αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιώντας μια στρατηγική μείωσης της δραστηριότητας του νερού αποδείχθηκε ότι βελτιώνει τη μικροβιακή σταθερότητα μιας σύνθεσης με θετική επίδραση στη λειτουργία του δερματικού φραγμού.
Αυτό προσφέρει μια εναλλακτική, φυσική και σύγχρονη στρατηγική συντήρησης με θετική επίδραση στον φραγμό του δέρματος, παρουσιάζοντας τη δυνατότητα αντικατάστασης των συμβατικών συντηρητικών.

Οι συγγραφείς πρόσθεσαν , ότι η διαλυμένη ουσία που μειώνει τη δραστηριότητα του νερού θα μπορούσε να τροποποιηθεί από άλλα μικρά πολικά μόρια και να συνδυαστεί με πρόσθετους αντιμικροβιακούς πολυλειτουργικούς παράγοντες.

Skin Barrier Enhancing Alternative Preservation Strategy of O/W Emulsions by Water Activity Reduction with Natural Multifunctional Ingredients